Εξωδικαστικός Μηχανισμός


ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Ρύθμισης Οφειλών προς Τράπεζες, Ασφαλιστικά Ταμεία και Δημόσιο

Βάσει του Ν. 4738/2020 εισήχθη ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα συνολικής ρύθμισης τόσο των οφειλών προς τις τράπεζες όσο και των χρεών και προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός! Η ρύθμιση αυτή, βέβαια, δεν γίνεται «αυτόματα» αλλά μέσω της ειδικής διαδικασίας, που προβλέπει ο μηχανισμός αυτός και την οποία θα πρέπει να αναλαμβάνει ένας έμπειρος και εξειδικευμένος στις υποθέσεις αυτές Δικηγόρος.

Ας δούμε τώρα τα βασικά «σημεία» του Εξωδικαστικού Μηχανισμού:

Οφέλη της Ρύθμισης:

  • Δυνατότητα διαγραφής τόσο μέρους της βασικής οφειλής όσο και τόκων, προστίμων & προσαυξήσεων

  • Αναστολή όλων των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη (π.χ. πλειστηριασμού και κατάσχεσης), υπό τον όρο βέβαια τήρησης της ρύθμισης

  • Δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ πλέον) ακόμα και σε 240 δόσεις


Προϋποθέσεις:

  • Το σύνολο των οφειλών προς τους πιστωτές πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ.

  • Τουλάχιστον το 90% των συνολικών χρεών να μην οφείλεται σε έναν χρηματοδοτικό φορέα (Θα πρέπει, δηλαδή, να υπάρχουν οφειλές τουλάχιστον σε δύο τράπεζες). Εξαίρεση υπάρχει όταν κάποιος οφείλει μόνο στο Δημόσιο ή στον Ασφαλιστικό του Φορέα, οπότε στην περίπτωση αυτή μπορεί να προχωρήσει κανονικά στη διαδικασία της ρύθμισης.

  • Ο οφειλέτης να μην έχει υποβάλει αίτηση για να υπαχθεί σε διαδικασίες ρύθμισης οφειλών με βάση προηγούμενα νομοθετήματα (π.χ. μέσω του Νόμου Κατσέλη) και αν υπέβαλε, είτε να απορρίφθηκε το αίτημα του είτε να παραιτήθηκε.


Σχετικά Ερωτήματα:

1) Ποιοι μπορούν να υπαχθούν;

Όλοι οι οφειλέτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα (εταιρείες).

2) Ποιες οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν;

Το νέο πλαίσιο προβλέπει τη συνολική διευθέτηση του ιδιωτικού χρέους προς την Εφορία (π.χ. πρόστιμα & τέλη κυκλοφορίας κλπ., αρκεί να έχουν βεβαιωθεί από τη Δ.Ο.Υ.), τον ΕΦΚΑ (πρώην Τ.Ε.Β.Ε., ΙΚΑ κλπ.) και φυσικά προς τις Τράπεζες ή προς τα ξένα funds (ακόμα και τα δάνεια με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου).

3) Πώς γίνεται η υποβολή της αίτησης;

Η αίτηση για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

4) Υπάρχει προθεσμία για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα αυτό;

Όχι

5) Η σύζυγος του οφειλέτη, η οποία είναι και εγγυήτρια στα δάνεια του συζύγου της, έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3869/2010 με οριστική απόφαση και δεν επιθυμεί να παραιτηθεί από αυτόν. Είναι υποχρεωτική η συνυποβολή αίτησης από τη σύζυγο σε αυτή την περίπτωση;

Σύμφωνα με το νόμο 4738/2020 δεν είναι υποχρεωτική η συνυποβολή αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό από εγγυητή ή συνοφειλέτη, επομένως δεν είναι υποχρεωτική και στην περίπτωση του/της εγγυητή/-τριας/ συζύγου.

Ως εκ τούτου, η τυχόν υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 του συζύγου, εγγυητή/συνοφειλέτη, δεν επηρεάζει την υποβολή αίτησης για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών (και δεν επηρεάζεται, φυσικά, από αυτήν).

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε άμεσα ραντεβού, ώστε να σας λύσουμε από κοντά τις όποιες απορίες σας περί της διαδικασίας και να βρούμε μαζί την καταλληλότερη (εξειδικευμένη) λύση για τη δική σας υπόθεση!

Επικοινωνία στο 2130 309858


*Επιμέλεια: Κλεοπάτρα - Μαρία Λυμπούση, Δικηγόρος

Ζαννής Ι. Σιδέρης - Δικηγόρος Παρ' Εφέταις | Προστασία Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων | Ένταξη στο Νόμο Κατσέλη | Ρύθμιση & Κούρεμα Χρεών, Δανείων, Πιστωτικών Καρτών, Επιχειρηματικών Δανείων, Οφειλών προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΤΑ
Ζαννής Ι. Σιδέρης - Δικηγόρος Παρ' Εφέταις | Προστασία Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων | Ένταξη στο Νόμο Κατσέλη | Ρύθμιση & Κούρεμα Χρεών, Δανείων, Πιστωτικών Καρτών, Επιχειρηματικών Δανείων, Οφειλών προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΤΑ
Ζαννής Ι. Σιδέρης - Δικηγόρος Παρ' Εφέταις | Προστασία Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων | Ένταξη στο Νόμο Κατσέλη | Ρύθμιση & Κούρεμα Χρεών, Δανείων, Πιστωτικών Καρτών, Επιχειρηματικών Δανείων, Οφειλών προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΤΑ
Ζαννής Ι. Σιδέρης - Δικηγόρος | Προστασία Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων, Νόμος Κατσέλη, Πτωχευτικός Νόμος, Προστασία από Κατασχέσεις και Πλειστηριασμούς, Ρύθμιση & Κούρεμα Χρεών, Δανείων, Πιστωτικών Καρτών, Επιχειρηματικών Δανείων, Οφειλών προς Δημόσιο
Ζαννής Ι. Σιδέρης - Δικηγόρος | Προστασία Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων, Νόμος Κατσέλη, Πτωχευτικός Νόμος, Προστασία από Κατασχέσεις και Πλειστηριασμούς, Ρύθμιση & Κούρεμα Χρεών, Δανείων, Πιστωτικών Καρτών, Επιχειρηματικών Δανείων, Οφειλών προς Δημόσιο
Ζαννής Ι. Σιδέρης - Δικηγόρος | Προστασία Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων | Ένταξη στο Νόμο Κατσέλη | Ρύθμιση & Κούρεμα Χρεών, Δανείων, Πιστωτικών Καρτών, Επιχειρηματικών Δανείων, Οφειλών προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΤΑ
Ζαννής Ι. Σιδέρης - Δικηγόρος Παρ' Εφέταις | Προστασία Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων | Ένταξη στο Νόμο Κατσέλη | Ρύθμιση & Κούρεμα Χρεών, Δανείων, Πιστωτικών Καρτών, Επιχειρηματικών Δανείων, Οφειλών προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΤΑ