Επιτυχίες του Γραφείου μας


ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ - ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ!!!


Το γραφείο μας τα τελευταία χρόνια πέτυχε σε πανελλαδικό επίπεδο την αναστολή - ακύρωση (ακόμα και την τελευταία στιγμή!) ΔΕΚΑΔΩΝ πλειστηριασμών μέσω της δικαστικής αλλά και της εξωδικαστικής "οδού" (Βλ. ενδεικτικά αποφάσεις ΜονΠρωτΗλείας 167/2022, ΜονΠρωτΑθηνών 331/2022, ΜονΠρωτΑθηνών 574/2022, ΜονΠρωτΑθηνών 1117/2022, ΜονΠρωτΠειρ 3876/2022, ΕιρΑθηνών 59/2021, ΕιρΚρωπίας 41/2022, ΕιρΙλίου 12/2022, 25/10/2022 ΠΔ ΕιρΑχαρν, 15/11/2022 ΠΔ ΕιρΙλίου, ΕιρΑχαρν 81/2022, ΕιρΑθ 52/2023, ΜονΠρωτΒολ 217/2023, ΕιρΑχαρν 44/2023, ΕιρΑθ 1037/2023, ΜονΠρωτΑθηνών 1972/2023, ΜονΠρωτΑθηνών 2196/2023)

ΑΠΟΦΑΣΗ – «ΣΤΑΘΜΟΣ» ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ!!! 


Το γραφείο μας εξέδωσε την ΠΡΩΤΗ απόφαση (και μάλιστα τελεσίδικη!) στα χρονικά του Νόμου Κατσέλη, με την οποία διασώθηκε κύρια κατοικία, δίχως υποχρέωση καταβολών! Συγκεκριμένα, το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με την υπ’ αρ. 10761/2023 απόφαση του (κατόπιν εφέσεως) διέσωσε την κύρια κατοικία αιτούσας – δανειολήπτριας, δίχως την υποχρέωση καταβολής κάποιας δόσης, ήτοι κάνουμε λόγο για ένα «κούρεμα» χρέους 100% με ταυτόχρονη διάσωση της κύριας κατοικίας.

ΕΝΣΤΑΣΗ ΔΟΛΟΥ ---> ΤΕΛΟΣ!!!

Είναι παγκοίνως γνωστό ότι η δημοφιλέστερη αιτία απόρριψης των αιτήσεων του Νόμου Κατσέλη είναι ο δόλος, τον οποίο επικαλούνται οι τράπεζες για τους δανειολήπτες - οφειλέτες! Το γραφείο μας εξέδοσε ήδη τις ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ αποφάσεις με αρ. 10430/2022 και 12417/2022 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, οι οποίες, εναρμονιζόμενες με την υπ' αρ. 59/2021 απόφαση του Αρείου Πάγου, απέρριψαν τις εφέσεις των τραπεζών και τους ισχυρισμούς τους περί δόλου ως ΑΟΡΙΣΤΟΥΣ(!), διότι για το ορισμένο αυτών θα έπρεπε να αναφέρονται: α) τα τραπεζικά προϊόντα που ο οφειλέτης συμφώνησε, το αρχικό και το τελικό ύψος αυτών, β) ο χρόνος που συμφώνησε, γ) οι οικονομικές δυνατότητες αυτού κατά το χρόνο δημιουργίας των οφειλών ή οι ευλόγως αναμενόμενες μελλοντικές οικονομικές του δυνατότητες καθώς και δ) ότι με βάση τα ως άνω οικονομικά δεδομένα προέβλεπε ως ενδεχόμενο ότι ο υπερδανεισμός του θα τον οδηγούσε σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών και παρά ταύτα αποδέχθηκε το αποτέλεσμα αυτό (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΟΛΟΥ!)

           ΠΤΩΧΕΥΣΗ – ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟ ΧΡΕΟΣ 1.255.721,30 !!       

Δυνάμει της υπ' αρ. 16/2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κρωπίας μακροχρόνια άνεργος, με χρέη συνολικού ύψους 1.255.721,30 ευρώ σε τράπεζες και Ελληνικό Δημόσιο (Εφορία) προερχόμενα από εταιρεία που διατηρούσε στο παρελθόν, κρινόμενος σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμών, υπήχθη στις διατάξεις  του Πτωχευτικού Νόμου και απαλλάχθηκε πλήρως από τα ως άνω χρέη του, «θυσιάζοντας» ΜΟΛΙΣ ένα διαμέρισμα, 76 τ.μ., στο Κορωπί Αττικής αντικειμενικής αξίας 60.577,38 ευρώ, το οποίο και θα ρευστοποιηθεί.

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 100% !!!

Μία από τις μεγαλύτερες διαγραφές χρέους ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ!

Δυνάμει της υπ' αρ. 894/2021 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών άνεργη δανειολήπτρια, η οποία απώλεσε την εργασία της εντός της οικονομικής κρίσης, απαλλάχθηκε οριστικά από τα χρέη της προς τις τράπεζες συνολικού ύψους 212.975,95 ευρώ(!!), ήτοι κάνουμε λόγο για "κούρεμα" χρεών 100%!

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 100% !!!

 Μία από τις μεγαλύτερες διαγραφές χρέους ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ!

Δυνάμει της υπ' αρ. 6717/2017 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών μακροχρόνια άνεργος απαλλάχθηκε οριστικά από τα χρέη του προς τις τράπεζες συνολικού ύψους 146.655,37 ευρώ, ήτοι κάνουμε λόγο για "κούρεμα" χρεών 100%!

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 100% !!!

Μία από τις μεγαλύτερες διαγραφές χρέους ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ!

Δυνάμει της υπ' αρ. 1616/2014 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών χαμηλόμισθη ιδιωτική υπάλληλος, η οποία αποτελεί το μοναδικό εισόδημα τετραμελούς οικογένειας, απαλλάχθηκε οριστικά από τα χρέη της προς τις τράπεζες συνολικού ύψους άνω των 136.000 ευρώ, ήτοι κάνουμε λόγο για "κούρεμα" χρεών 100%!

ΠΤΩΧΕΥΣΗ – ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ!!

Δυνάμει των υπ' αρ. 32 και 33/2023 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Αθηνών μακροχρόνια άνεργη, με χρέη συνολικού ύψους 827.872,91 ευρώ(!), κρινόμενη σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμών, υπήχθη στις διατάξεις  του Πτωχευτικού Νόμου και θα απαλλαχθεί πλήρως από τα ως άνω χρέη της μετά από τρία έτη!

                  ΠΤΩΧΕΥΣΗ – ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ!!       

Δυνάμει των υπ' αρ. 40 και 41/2022 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Κρωπίας μακροχρόνια άνεργος, με χρέη συνολικού ύψους 302.676,60 ευρώ σε τράπεζες, ΕΦΚΑ και Ελληνικό Δημόσιο (Εφορία) προερχόμενα από παλαιότερο προσωπικό δανεισμό και προγενέστερη επιχειρηματική δραστηριότητα, κρινόμενος σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμών, υπήχθη στις διατάξεις  του Πτωχευτικού Νόμου και θα απαλλαχθεί πλήρως από τα ως άνω χρέη του μετά από τρία έτη!

                 ΠΤΩΧΕΥΣΗ – ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ!!       

Δυνάμει της υπ' αρ. 2/2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών δημοτικός υπάλληλος, με χρέη συνολικού ύψους 212.172,13 ευρώ σε τράπεζες και Ελληνικό Δημόσιο (Εφορία), κρινόμενος σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμών, υπήχθη στις διατάξεις  του Πτωχευτικού Νόμου και απαλλάχθηκε πλήρως από τα ως άνω χρέη του, «θυσιάζοντας» ένα παλαιό ακίνητο (50 ετών) στη νήσο Ζάκυνθο, το οποίο και θα ρευστοποιηθεί.

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 100% !!!

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΩΣ ΜΙΚΡΕΜΠΟΡΟΣ 


Δυνάμει της υπ' αρ. 119/2021 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου  άνεργος δανειολήπτης, πρώην ιδιοκτήτης ατομικής επιχείρησης καθαρισμού, αφού κρίθηκε ότι η δραστηριότητα του αυτή ήταν επιχείρηση μικρεμπόρου και δεν τους προσέδωσε την εμπορική ιδιότητα, ώστε να εξαιρεθεί από τις διατάξεις του Νόμου Κατσέλη, απαλλάχθηκε οριστικά από τα χρέη του προς τις τράπεζες συνολικού ύψους 101.289,93 ευρώ, ήτοι κάνουμε λόγο για "κούρεμα" χρεών 100%!

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 100% !!!

Δυνάμει της υπ' αρ. 175/2021 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Λάρισας ιδιοκτήτης μικρής βιοτεχνίας απαλλάχθηκε οριστικά από τα χρέη του προς τις τράπεζες συνολικού ύψους 43.841,47 ευρώ, ήτοι κάνουμε λόγο για "κούρεμα" χρεών 100%!

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 100% !!!

Δυνάμει της υπ' αρ. 110/2023 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας χαμηλόμισθη ιδιωτικός υπάλληλος απαλλάχθηκε οριστικά από τα χρέη της προς τις τράπεζες, συνολικού ύψους 29.070,01 ευρώ, ήτοι κάνουμε λόγο για "κούρεμα" χρεών 100%!

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 100% !!!

Δυνάμει της υπ' αρ. 65/2020 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Περιστερίου χαμηλόμισθος ιδιωτικός υπάλληλος (έγγαμος με δύο τέκνα) απαλλάχθηκε οριστικά από τα χρέη του προς τις τράπεζες, συνολικού ύψους 13.602,17 ευρώ, ήτοι κάνουμε λόγο για "κούρεμα" χρεών 100%!

ΤΟΚΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – 550,00 € + % ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΑΠΟ 1270,03 € ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ!

         Δυνάμει της υπ’ αρ. 208/2021 του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας ζευγάρι δανειοληπτών υπήχθη στο Νόμο Κατσέλη και του ορίστηκε να καταβάλλει για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του το ποσό των 550,00 ευρώ μηνιαίως (275,00 ευρώ έκαστος). Ωστόσο, οι δόσεις τους ανήλθαν πλέον (βάσει του fund) στο συνολικό ποσό των 1.270,03 ευρώ (!) λόγω του εσφαλμένου υπολογισμού των τόκων επί του κεφαλαίου – συνολικού ποσού της ρύθμισης και όχι επί του ποσού της δόσεως! Ήδη το Ειρηνοδικείο Καλλιθέας με την από 23/11/2023 απόφαση προσωρινής διαταγής, κατόπιν αιτήσεως ερμηνείας του παραπάνω ζευγαριού, όρισε ρητά ότι (μέχρι και την κύρια συζήτηση της αιτήσεως) το επιτόκιο θα υπολογίζεται επί της ορισθείσας δόσης και όχι επί του κεφαλαίου της ρύθμισης και επομένως μιλάμε για μία μηνιαία δόση 550,00 ευρώ + 6,00% περίπου (σημερινό επιτόκιο) και δη 583,00 ευρώ από 1.270,03 ευρώ!  

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 98,02% !!!

Δυνάμει της υπ' αρ. 2134/2020 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών ιδιωτικός υπάλληλος με χρέη 180.946,52 ευρώ(!), ο οποίος είχε σημαντική μείωση αποδοχών εντός οικονομικής κρίσης, υπήχθη στο Νόμο Κατσέλη και θα καταβάλλει για την αποπληρωμή των χρεών του μόλις 100,00 ευρώ μηνιαίως και μόλις για μία 3ετία, άρα συνολικά μόνο 3.600,00 ευρώ και εν συνεχεία θα απαλλαγεί του υπολοίπου των δανείων του, το οποίο θα διαγραφεί(!), ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" της τάξεως του 98,02%!

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 95,98% - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΩΣ ΜΙΚΡΕΜΠΟΡΟΣ

Δυνάμει της υπ' αρ. 159/2023 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας ιδιοκτήτης επιχείρησης καθαρισμού, με χρέη ύψους 35.748,07 ευρώ(!), υπήχθη στο Νόμο Κατσέλη και θα καταβάλλει για την αποπληρωμή των χρεών του μόλις 40,00 ευρώ μηνιαίως και μόλις για μία 3ετία, άρα συνολικά μόνο 1.440,00 ευρώ και εν συνεχεία θα απαλλαγεί του υπολοίπου των χρεών του, το οποίο θα διαγραφεί(!), ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" της τάξεως του 95,98%!

                                                                                   "ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 95% !!!


Δυνάμει της υπ' αρ. 3314/2020 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, δημοτικός υπάλληλος με μείωση αποδοχών και με συνολικό χρέος 132.505,41 ευρώ(!), θα καταβάλλει για την αποπληρωμή της οφειλής του μόλις 184,70 ευρώ μηνιαίως για 36 μήνες και συνολικά ΜΟΝΟ το ποσό των 6.649,20 ευρώ και εν συνεχεία θα απαλλαγεί οριστικά από το υπόλοιπό των χρεών του, το οποίο θα διαγραφεί,  ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" χρέους της τάξεως του 95%!

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 91,25% !!!

Δυνάμει της υπ' αρ. 316/2014 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας σε υπόθεση χαμηλόμισθης ιδιωτικής υπαλλήλου, έγινε δεκτή η αίτηση της τελευταίας και ορίστηκε συνολική δόση μόλις 72,37 ευρώ προς πέντε τράπεζες(!) για διάστημα 50 μηνών! Κατά το διάστημα αυτό η αιτούσα-δανειολήπτρια θα καταβάλλει συνολικά το ποσό των 3.620 ευρώ και εν συνεχεία θα απαλλαγεί οριστικά από το υπόλοιπό των χρεών της, το οποίο θα διαγραφεί! Το συνολικό ύψος των χρεών της δανειολήπτριας ανερχόταν στο ποσό των 41.337,03 ευρώ(!), εκ του οποίου θα καταβάλει μόνο 3.620 ευρώ, ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" χρέους της τάξεως του 91,25%! 

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 90,45% !!!

Δυνάμει της υπ' αρ. 54/2020 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Σπάρτης συνταξιούχος με συνολικά χρέη ύψους 260.920,79 ευρώ, θα καταβάλλει μόνο 150 ευρώ μηνιαίως για 150 μήνες και εν συνεχεία 200 ευρώ μηνιαίως για 100 μήνες (με μία ενδιάμεση καταβολή 720 ευρώ), ήτοι μόνο 24.920 ευρώ(!!), σώζοντας όχι μόνο την κύρια κατοικία της αλλά και κάποια αγροτεμάχια, τα οποία το Δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να εξαιρεθούν της εκποιήσεως, καθώς μπορεί να της αποφέρουν κάποιο εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα (την οποία και ασκούσε μέχρι πρότινος), ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" χρέους της τάξεως του 90,45%!

     "ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 89,85% ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΦΕΣΗ!

Δυνάμει της υπ' αρ. 8615/2020 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών άνεργη δανειολήπτρια (με μοναδικό εισόδημα μία σύνταξη ως άγαμη θυγατέρα), με χρέη συνολικού ύψους 171.774,65 ευρώ, εντάχθηκε στις διατάξεις του Νόμου Κατσέλη (κατόπιν εφέσεως που άσκησε αφού αρχικά η αίτηση της για υπαγωγή είχε απορριφθεί λόγω δόλου), καλούμενη να καταβάλλει μόνο 70,00 ευρώ για 60 μήνες και εν συνεχεία 55,00 ευρώ για 240 μήνες, τουτέστιν μόνο το ποσό των 17.445,35 ευρώ σώζοντας παράλληλα και το μοναδικό ακίνητο της, ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" χρέους της τάξεως του 89,85%! 

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 87,75% ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΦΕΣΗ !!!

Δυνάμει της υπ' αρ. 154/2022 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου ζευγάρι δανειοληπτών με χρέη ύψους 102.832,28 ευρώ, των οποίων η αίτηση υπαγωγής στο Νόμο Κατσέλη είχε απορριφθεί πρωτόδικα λόγω δόλου, ΆΣΚΗΣΕ ΕΦΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ και θα καταβάλλει για την αποπληρωμή των χρεών του μόλις 12.600 ευρώ σε 36 μηνιαίες δόσεις των 350 ευρώ και εν συνεχεία θα απαλλαγεί του υπολοίπου των χρεών του, το οποίο θα διαγραφεί(!), ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" της τάξεως του 87,75%!

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 87,61%  - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΔΟΛΟΥ!!!

Δυνάμει της υπ' αρ. 1638/2022 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Πειραιώς ζευγάρι συνταξιούχων, με συνολικά χρέη ύψους 410.432,28 ευρώ(!), υπήχθη στις διατάξεις του Νόμου Κατσέλη και θα καταβάλλει για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του το ποσό μόλις των 212,04 ευρώ μηνιαίως για 240 μήνες, δηλαδή μόνο 50.889,60 ευρώ εν συνόλω!! Μιλάμε, επομένως, για ένα "κούρεμα" χρέους της τάξεως του 87,61%! Το Ειρηνοδικείο, μάλιστα, ΑΠΕΡΡΙΨΕ την ένσταση δόλου, που υπέβαλαν οι τράπεζες, ως αόριστη!!

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 86,42% !!!

Δυνάμει της υπ' αρ. 62/2017 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Περιστερίου έγινε δεκτή η αίτηση άνεργης δανειολήπτριας, συζύγου ελεύθερου επαγγελματία με χαμηλό όμως εισόδημα! Συγκεκριμένα, η εν λόγω δανειολήπτρια από ένα συνολικό χρέος 232.701,19 ευρώ θα καταβάλλει μόνο το ποσό των 32.599,93 ευρώ και εν συνεχεία θα απαλλαγεί οριστικά από το υπόλοιπό, το οποίο θα διαγραφεί, σώζοντας ταυτόχρονα και την κύρια κατοικία της! Το ως άνω ποσό δε των 32.599,93 ευρώ θα καταβληθεί εντός 23 ετών(!), αρχικώς με μία μηνιαία δόση της τάξεως των 200 ευρώ για μία τριετία και εν συνεχεία με μία δόση της τάξεως μόλις των 105 ευρώ(!) για τα υπόλοιπα 20 έτη,  ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" χρέους της τάξεως του 86,42%!

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 85,79% !!!


Δυνάμει της υπ' αρ. 511/2020 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Νικαίας ιδιωτική υπάλληλος με χρέη συνολικού ύψους 319.524,00 ευρώ(!), η οποία είδε το οικογενειακό της εισόδημα (λόγω επιχειρηματικής καταστροφής του συζύγου της στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης) να μειώνεται ραγδαία, θα καταβάλλει για την αποπληρωμή των χρεών της και για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της δόση 189,31 ευρώ για 20 έτη ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΛΙΣ 45.433,67 ευρώ και εν συνεχεία θα απαλλαγεί του υπολοίπου των χρεών της, το οποίο θα διαγραφεί(!), ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" της τάξεως του 85,79%!

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 85,51% - 

2Η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ ΤΟ 10% ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ!!!


Δυνάμει της υπ' αρ. 58/2022 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας διαζευγμένη δανειολήπτρια, με ένα τέκνο και σημαντική απώλεια εισοδήματος, θα κληθεί να καταβάλλει για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της μόλις το 10% της αντικειμενικής αξίας αυτής και δη μόνο το ποσό των 12.653,28 ευρώ(!) από ένα σύνολο χρεών ύψους 87.306,11! Η απόφαση αυτή αποτελεί μόλις τη 2η απόφαση στα χρονικά του Νόμου Κατσέλη, όπου ορίζεται ποσοστό μόλις 10% της αντικειμενικής αξίας για τη διάσωση της κύριας κατοικίας!

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 85,21% ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΦΕΣΗ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΔΟΛΟΥ!!!


Δυνάμει της υπ' αρ. 9967/2023 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ζευγάρι δανειοληπτών με χρέη 204.978,55 ευρώ (!), κέρδισε την έφεση που είχε ασκήσει (μετά την αρχική απορριπτική απόφαση) και υπήχθη στο Νόμο Κατσέλη και θα καταβάλλει για την αποπληρωμή των χρεών του μόλις 126,00 ευρώ μηνιαίως για μία 20ετία, άρα συνολικά μόνο 30.320,00 ευρώ (!) και εν συνεχεία θα απαλλαγεί του υπολοίπου των χρεών του, σώζοντας παράλληλα ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ, ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" της τάξεως του 85,21%! Μείζον στοιχείο της απόφασης αυτής είναι η απόρριψη της ένστασης δόλου των τραπεζών, η οποία κρίθηκε ΑΟΡΙΣΤΗ!

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 84,13% - 50% ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ !!!


Δυνάμει της υπ' αρ. 68/2021 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας ιδιωτική υπάλληλος, με χρέη 255.123,36 ευρώ(!), κέρδισε την έφεση που είχε ασκήσει και υπήχθη στο Νόμο Κατσέλη και θα καταβάλλει για την αποπληρωμή των χρεών της μόλις 168,74 ευρώ μηνιαίως για μία 20ετία, άρα συνολικά μόνο 40.497,79 ευρώ και εν συνεχεία θα απαλλαγεί του υπολοίπου των χρεών της σώζοντας παράλληλα και την κύρια κατοικία της, ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" της τάξεως του 84,13%! Ωστόσο, το μείζον της απόφασης αυτής είναι ότι πρόκειται για μία από τις ΛΙΓΟΣΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ πανελλαδικά που ορίζουν ποσοστό αποπληρωμής χαμηλότερο του 80% της αντικειμενικής αξίας και δη 50%!

                                                          "ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 83,34% !!!

Δυνάμει της υπ' αρ. 81/2018 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Περιστερίου ζευγάρι δανειοληπτών (πρώην οικοδόμος και ιδιωτική υπάλληλος), με χρέη 191.371,66 ευρώ, οι οποίοι βρίσκονται σε καθεστώς μακροχρόνιας ανεργίας, θα καταβάλλουν για την αποπληρωμή των χρεών τους και για την διάσωση της κύριας κατοικίας τους δόση μόλις 132,86 ευρώ μηνιαίως για 20 έτη και συνολικά το ποσό των 31.888,08 ευρώ και εν συνεχεία θα απαλλαγούν του υπολοίπου των χρεών τους, το οποίο θα διαγραφεί(!), ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" της τάξεως του 83,34%!

                                                         "ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 83,33% !!!

Δυνάμει της υπ' αρ. 339/2018 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας συνταξιούχος δανειολήπτης με χρέη 125.927,99 ευρώ, ο οποίος είδε εντός της οικονομικής κρίσης τη μηνιαία σύνταξη του να πέφτει από τις 3.000 ευρώ στο ποσό των 1.550 ευρώ(!), θα καταβάλλει για την αποπληρωμή των χρεών του μηνιαία δόση 350 ευρώ και μόλις για μία 5ετία, άρα συνολικά μόνο 21.000 ευρώ και εν συνεχεία θα απαλλαγεί του υπολοίπου των χρεών του, το οποίο θα διαγραφεί(!), ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" της τάξεως του 83,33%, ενώ παράλληλα θα διασώσει και ένα αυτοκίνητο μάρκας Mercedes!

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 80,34% - ΔΙΑΣΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ !!!

Δυνάμει της υπ' αρ. 467/2023 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας δανειολήπτης (λογιστής στο επάγγελμα) με συνολικά χρέη 101.730,21 ευρώ, το εισόδημα του οποίου «σημείωσε» μεγάλη μείωση την περίοδο της οικονομικής κρίσης, θα καταβάλλει μόνο 20.000 ευρώ (!) σε 120 μηνιαίες δόσεις των 166,67 ευρώ, σώζοντας το μοναδικό ακίνητο του και δη την επαγγελματική έδρα του, ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" χρέους της τάξεως του 80,34%!

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 80% με ΔΙΑΣΩΣΗ ΙΧ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ !!!

Δυνάμει της υπ' αρ. 455/2017 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αχαρνών δημόσιος υπάλληλος και διαζευγμένη μητέρα δύο τέκνων, η οποία έχει υποστεί μείωση της τάξεως του 65% στις αποδοχές της (1.270 από 3.300 ευρώ), θα καταβάλλει από το ποσό των 46.117,45 ευρώ, που αρχικώς όφειλε σε έπτα(!) τράπεζες, το συνολικό ποσό μόλις των 9.200 ευρώ(!) και μάλιστα με μηνιαία δόση 270 ευρώ για 25 μήνες και εν συνεχεία 204 ευρώ για ένα έτος, ενώ παράλληλα με την ως άνω απόφαση διασώθηκε αγροτεμάχιο της καθώς και το αυτοκίνητο της που είχε παρακράτηση κυριότητας, ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" της τάξεως του 80%(!) με την απαλλαγή να επέρχεται μόλις σε 3 έτη!

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 80% !!!

Δυνάμει της υπ' αρ. 578/2016 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών συνταξιούχος του Δημοσίου με σοβαρά προβλήματα υγείας ψυχιατρικής φύσεως, με χρέη προς τις τράπεζες ύψους 141.458,97 ευρώ, τα οποία είχε αναλάβει προτού συνταξιοδοτηθεί και υγιής ων, θα καταβάλλει για την αποπληρωμή των χρεών του και για την διάσωση της κύριας κατοικίας του δόση 230 ευρώ για 5 έτη και έπειτα δόση 113 ευρώ για 10 έτη, δηλαδή θα καταβάλλει συνολικά μόλις το ποσό των 27.446,40 ευρώ(!), ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" της τάξεως του 80%!

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 80% !!!

Δυνάμει της υπ' αρ. 169/2017 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Νικαίας συνταξιούχος στρατιωτικός και κομμώτρια, οι οποίοι είχαν υποστεί μείωση άνω του 50% στο εισόδημα τους λόγω των μειώσεων του πρώτου και του κλεισίματος της επιχείρησης της δεύτερης, θα καταβάλλουν από το ποσό των 173.479,39 ευρώ, που αρχικώς όφειλαν σε τρεις τράπεζες, το συνολικό ποσό μόλις των 35.340 ευρώ(!) και μάλιστα με δόση 120 ευρώ μηνιαίως για την επόμενη τριετία και εν συνεχεία 115 ευρώ μηνιαίως για τα επόμενα 21 έτη και τέλος δόση 85 ευρώ για δύο έτη, ενώ παράλληλα με την ως άνω απόφαση διασώθηκε η κύρια κατοικία τους με την αποθήκη και το πάρκινγκ αυτής καθώς και δύο αγροτεμάχια και ένα οικόπεδο, ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" της τάξεως του 80%(!) με σημαντικότατη διάσωση ακίνητης περιουσίας!

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 78,36% ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΦΕΣΗ!!!

Δυνάμει της υπ' αρ. 10359/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έγιναν δεκτές οι αιτήσεις ζευγαριού δανειοληπτών, κατόπιν εφέσεως (ύστερα από απορριπτική απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών) και το συγκεκριμένο ζευγάρι, το οποίο απώλεσε το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος του εντός της οικονομικής κρίσης, θα κληθεί από ένα συνολικό χρέος 180.040,64 ευρώ να καταβάλλει μόνο το ποσό των 38.973,32 ευρώ και αυτό με μία μηνιαία δόση μόλις 162,40 ευρώ για 20 έτη (και μάλιστα μετά από 3 έτη που ορίστηκαν ως περίοδος χάριτος!) και εν συνεχεία θα απαλλαγεί οριστικά από το υπόλοιπό των οφειλών του, το οποίο θα διαγραφεί, σώζοντας ταυτόχρονα και την κύρια κατοικία του. Μιλάμε, επομένως, για ένα "κούρεμα" χρέους της τάξεως του 78,36%!

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 77,69% - ΥΠΑΓΩΓΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ & ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΩΣ ΜΙΚΡΕΜΠΟΡΟΣ !!!


Δυνάμει της υπ' αρ. 15482/2020 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν εφέσεως, ζευγάρι δανειοληπτών (ασφαλιστικός σύμβουλος και ιδιωτική υπάλληλος) με χρέη συνολικού ύψους 209.439,60 ευρώ προς τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και ελληνικό δημόσιο, θα καταβάλλει για την αποπληρωμή των χρεών του και για την διάσωση της κύριας κατοικίας του δόση 240 ευρώ για 3 έτη και έπειτα δόση 158,76 ευρώ για 20 έτη, δηλαδή θα καταβάλλει συνολικά μόνο το ποσό των 46.742,40 ευρώ(!) και εν συνεχεία θα απαλλαγεί του υπολοίπου των χρεών του, το οποίο θα διαγραφεί(!), ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" της τάξεως του 77,69% με υπαγωγή και των οφειλών προς Ελληνικό Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία (μία από τις λίγες αποφάσεις πανελλαδικά που έκριναν κάτι τέτοιο)! Παράλληλα, ο παραπάνω ασφαλιστικός σύμβουλος είχε κριθεί ήδη σε πρώτο βαθμό ότι ασκούσε μικρεμπορία λόγω χαμηλού τζίρου!

         ΔΙΑΣΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΦΕΣΗ!!!

Δυνάμει της υπ' αρ. 10779/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν εφέσεως, δανειολήπτρια, η οποία σε πρώτο βαθμό είχε διασώσει ήδη την κύρια κατοικία της, κατάφερε να διασώσει και δεύτερο ακίνητο της(!!), εκ του γεγονότος ότι λάμβανε ενοίκιο εξ αυτού, το οποίο κρίθηκε από το Δικαστήριο καίριο για τον οικογενειακό της προϋπολογισμό!

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 77,37% !!!

Δυνάμει των υπ' αρ. 2936 και 2949/2018 οριστικών αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Αθηνών έγιναν δεκτές οι αιτήσεις ζευγαριού δανειοληπτών (οδηγός ταξί και άνεργη πρώην ιδιωτική υπάλληλος)! Το συγκεκριμένο ζευγάρι από ένα συνολικό χρέος 117.824,01 ευρώ θα καταβάλλει μόνο το ποσό των 26.669,40 ευρώ(!) και εν συνεχεία θα απαλλαγεί οριστικά από το υπόλοιπό, το οποίο θα διαγραφεί, σώζοντας ταυτόχρονα και την κύρια κατοικία του! Το ως άνω ποσό θα καταβληθεί εντός 18 ετών(!), αρχικώς με μία δόση της τάξεως μόλις των 40 ευρώ(!) το μήνα για μία 5ετία και εν συνεχεία με μία δόση 155,58 ευρώ(!) για τα υπόλοιπα 13 έτη,  ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" χρέους της τάξεως του 77,37%!

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 76,70% !!!

Δυνάμει της υπ' αρ. 905/2021 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών έγινε δεκτή η αίτηση χαμηλόμισθού ιδιωτικού υπαλλήλου, ο οποίος διατηρούσε επιχείρηση (ξυλουργείο), την οποία και έκλεισε εντός οικονομικής κρίσης, γεγονός που μείωσε κατακόρυφα τα εισοδήματά του! Συγκεκριμένα, ο εν λόγω δανειολήπτης από ένα συνολικό χρέος 372.688,33 ευρώ(!) θα καταβάλλει μόνο 250 ευρώ μηνιαίως για 36 μήνες και εν συνεχεία 195 ευρώ μηνιαίως για 400 μήνες και συνολικά μόλις το ποσό των 87.000 ευρώ(!!), σώζοντας ταυτόχρονα και την κύρια κατοικία του, ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" χρέους της τάξεως του 76,70%!

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 75,62% - ΔΙΑΣΩΣΗ ΔΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ !!!

Δυνάμει της υπ' αρ. 6112/2019 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών  άνεργη δανειολήπτρια (πρώην κομμώτρια), με χρέη ύψους 176.231,78 ευρώ, η οποία έκλεισε το κατάστημα της λόγω οικονομικής κρίσης και σοβαρών προβλημάτων υγείας, θα καταβάλλει για την αποπληρωμή των χρεών της και για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της δόση 179,04 ευρώ για 20 έτη (συνολικά μόλις 42.971,04 ευρώ) και εν συνεχεία θα απαλλαγεί του υπολοίπου των χρεών της, το οποίο θα διαγραφεί(!), ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" της τάξεως του 75,62%, με ταυτόχρονη διάσωση και ενός ακόμα διαμερίσματος(!), από το οποίο λαμβάνει μίσθωμα, το οποίο ορθά έκρινε το Δικαστήριο ότι είναι καθοριστικό για την επιβίωση και την αποπληρωμή των χρεών της.

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 74,38% - ΔΙΑΣΩΣΗ ΔΥΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ!!!

Δυνάμει της υπ' αρ. 115/2022 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας συνταξιούχος δανειολήπτρια, με χρέη ύψους 60.886,26 ευρώ, θα καταβάλλει για την αποπληρωμή των χρεών της μηνιαία δόση μόλις 100 ευρώ για συνολικά 13 έτη σώζοντας την κύρια κατοικία της αλλά και ένα κατάστημα από το οποίο εισπράττει μίσθωμα και εν συνεχεία θα απαλλαγεί του υπολοίπου των χρεών της, το οποίο θα διαγραφεί(!),ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" της τάξεως του 74,38%!

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 73,90% !!!

Δυνάμει της υπ' αρ. 4/2019 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Νάουσας ζευγάρι ηλικιωμένων συνταξιούχων με συνολική σύνταξη περί των 800 ευρώ και με χρέη ύψους 55.711,35 ευρώ από στεγαστικά δάνεια, καλείται (βάσει της παραπάνω απόφασης) να καταβάλλει δόση μόλις 100 ευρώ  μηνιαίως για 108 μήνες (9 έτη) για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, δηλαδή για ένα χρέος της τάξεως των 56.000 ευρώ θα καταβάλλουν συνολικά μόνο 14.544 ευρώ(!) και εν συνεχεία θα απαλλαγούν του υπολοίπου των χρεών τους, το οποίο θα διαγραφεί(!), ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" 73,90%!

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 73,29% - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΩΣ ΜΙΚΡΕΜΠΟΡΟΣ

Δυνάμει της υπ' αρ. 2135/2018 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών άνεργη δανειολήπτρια, πρώην ιδιοκτήτρια επιχείρησης διανομής φυλλαδίων, με τραπεζικά χρέη ύψους 50.706,23 ευρώ, θα κληθεί να καταβάλλει το ποσό των 75,26 ευρώ μηνιαίως για μία 15ετία (συνολικά το ποσό μόλις των 13.546,80 ευρώ) και αυτό μετά από περίοδο χάριτος 3 ετών με μηδενικές καταβολές, ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" της τάξεως του 73,29%! Το μείζον ζήτημα δε της απόφασης αυτής είναι ότι η εν λόγω δανειολήπτρια, καίτοι είχε επιχείρηση διανομής φυλλαδίων, κρίθηκε ορθώς ως μικρέμπορος λόγω μικρού τζίρου και ελλείψεως προσωπικού!

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 73% !!!

Δυνάμει της υπ' αρ. 131/2017 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος συνταξιούχος νοσηλεύτρια με σύνταξη περί των 1.000 ευρώ (από 1.700 προ οικονομικής κρίσης) και  με χρέη ύψους 167.784,97 ευρώ, καλείται για την διάσωση της κύριας κατοικίας της, βάσει της παραπάνω απόφασης, να καταβάλλει δόση 200 ευρώ  μηνιαίως για 5 έτη και εν συνεχεία 184,29 ευρώ μηνιαίως για 15 έτη, δηλαδή για ένα χρέος της τάξεως των 170.000 ευρώ θα καταβάλλει συνολικά μόνο 45.172,20 ευρώ(!) και εν συνεχεία θα απαλλαγεί του υπολοίπου των χρεών της, το οποίο θα διαγραφεί(!), ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" 73%(!), ενώ παράλληλα θα εξαιρεθεί της εκποίησης και το αυτοκίνητο της μάρκας Mercedes!

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 72,70% !!!

Δυνάμει της υπ' αρ. 26/2017 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Περιστερίου σε υπόθεση ζευγαριού αστυνομικού και άνεργης πρώην ομόρρυθμης εταίρου, οι οποίοι είχαν λάβει στεγαστικό δάνειο σε ελβετικό φράγκο που μετά και την μεταβολή της ισοτιμίας είχε «εκτοξευτεί» στο ποσό των 241.866,96 ευρώ, ορίστηκε δόση μόλις 200 ευρώ για 3 έτη και 245,15 ευρώ για 20 έτη! Κατά το διάστημα αυτό οι ως άνω δανειολήπτες θα καταβάλλουν συνολικά μόνο το ποσό των 66.036 ευρώ και εν συνεχεία θα απαλλαγούν οριστικά από το υπόλοιπό των χρεών τους, το οποίο θα διαγραφεί(!), ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" χρέους της τάξεως του 72,70%!

ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 71,78% - ΔΙΑΣΩΣΗ 3 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ!

Δυνάμει της υπ' αρ. 32/2020 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας  ζευγάρι δανειοληπτών (ιδιωτικός υπάλληλος με σύζυγος άνεργη), με χρέη ύψους 246.025,56 ευρώ(!), οι οποίοι είδαν το εισόδημα τους να «καταποντίζεται» εντός της οικονομικής κρίσεως, θα καταβάλλουν για την αποπληρωμή των χρεών τους και για τη διάσωση της κύριας κατοικίας τους δόση ποσού 500 ευρώ μηνιαίως για τέσσερα έτη και εν συνεχεία 319,17 ευρώ μηνιαίως για 20 έτη, συνολικά, δηλαδή, μόλις 69.451,03 ευρώ (!!) και εν συνεχεία θα απαλλαγούν του υπολοίπου των χρεών τους, το οποίο θα διαγραφεί(!), ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" της τάξεως του 71,78%, ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΔΥΟ ΑΚΟΜΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ(!), τα οποία ενοικιάζουν και λαμβάνουν μισθώματα, τα οποία ορθά έκρινε το Δικαστήριο ότι δεν πρέπει να απολέσουν, διότι είναι καθοριστικά τόσο για την επιβίωση τους όσο και για την αποπληρωμή των χρεών τους!

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 71% !!!

Δυνάμει της υπ' αρ. 604/2017 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών δανειολήπτρια άνεργη από το 2015, η οποία προηγουμένως εργαζόταν ως ιδιωτική υπάλληλος,  με χρέη προς τις τράπεζες ύψους 77.945,30 ευρώ, καλείται για την διάσωση της κύριας κατοικίας της, βάσει της παραπάνω απόφασης, να καταβάλει δόση μόλις 83,30 ευρώ  μηνιαίως και για 20 έτη, μετά την πάροδο 3 ετών όπου θα καταβάλλει μόνο 70 ευρώ, δηλαδή για ένα χρέος 77.945,30 ευρώ θα καταβάλλει συνολικά μόνο 22.512 ευρώ(!) και εν συνεχεία θα απαλλαγεί του υπολοίπου των χρεών της, το οποίο θα διαγραφεί(!), ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" της τάξεως του 71%!

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 70,20% !!!


Δυνάμει της υπ' αρ. 376/2021 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιλίου δανειολήπτρια (ιδιωτική υπάλληλος) με χρέη ύψους 184.093,35 ευρώ(!), με μεγάλη μείωση εισοδήματος (και αρκετά έτη ανεργίας εντός της περιόδου της οικονομικής κρίσης), θα καταβάλλει για την αποπληρωμή των χρεών της και για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της δόση  μόνο 125,31 ευρώ μηνιαίως για 20 έτη και συνολικά μόλις 54.874,69 ευρώ (!!) και εν συνεχεία θα απαλλαγεί του υπολοίπου των χρεών της, το οποίο θα διαγραφεί(!), ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" της τάξεως του 70,20%!

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 69,85% !!!

Δυνάμει της υπ' αρ. 7104/2018 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών έγινε δεκτή η αίτηση συνταξιούχου δανειολήπτη με σημαντική μείωση εισοδήματος! Συγκεκριμένα, ο εν λόγω δανειολήπτης από ένα συνολικό χρέος 101.953,96 ευρώ θα καταβάλλει μόνο το ποσό των 30.742,56 ευρώ και εν συνεχεία θα απαλλαγεί οριστικά από το υπόλοιπό, το οποίο θα διαγραφεί, σώζοντας ταυτόχρονα και την κύρια κατοικία του! Το ως άνω ποσό θα καταβληθεί εντός 17 ετών(!), αρχικώς με μία δόση της τάξεως των 120 ευρώ το μήνα για μία 5ετία και εν συνεχεία με μία δόση 163,49 ευρώ(!) για τα υπόλοιπα 12 έτη,  ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" χρέους της τάξεως του 69,85%!

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 69,80% !!!

Δυνάμει της υπ' αρ. 6/2019 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρύστου Πυροσβέστης, ο οποίος είχε υποστεί μεγάλες μειώσεις στο μισθό του την περίοδο της κρίσης, θα καταβάλλει από το ποσό των 218.875,40 ευρώ, που αρχικώς όφειλε σε δύο τράπεζες, το συνολικό ποσό μόλις των 66.097,64 ευρώ(!) και μάλιστα με μηνιαία δόση 271,43 ευρώ για τους πρώτους 28 μήνες και εν συνεχεία 243,74 ευρώ για τα επόμενα 20 έτη, ενώ παράλληλα με την ως άνω απόφαση διασώθηκε και η κύρια κατοικία του, ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" της τάξεως του 69,80%!

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 69,02% - ΠΡΩΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΩΣ ΜΙΚΡΕΜΠΟΡΟΣ

Δυνάμει της υπ' αρ. 217/2022 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιλίου πρώην ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων, με συνολικά χρέη ύψους 227.816,34 ευρώ, υπήχθη στο Νόμο Κατσέλη και θα κληθεί να καταβάλλει για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του το ποσό των 294,10 ευρώ μηνιαίως για μία 20ετία και συνολικά μόλις το ποσό των 70.581,82 ευρώ, ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" της τάξεως του 69,02%! Το μείζον ζήτημα δε της απόφασης αυτής είναι ότι ο εν λόγω δανειολήπτης κρίθηκε ορθώς ότι ασκούσε μικρεμπορία λόγω μικρού τζίρου, έλλειψης προσωπικού και εν γένει λόγω περιορισμένης δραστηριότητας!

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 68,70% ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΦΕΣΗ!!


Δυνάμει της υπ' αρ. 9878/2022 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δανειολήπτης, ιδιωτικός υπάλληλος και ιδιοκτήτης κυλικείου, με συνολικά χρέη ύψους 217.376,62 ευρώ, αφού κρίθηκε ότι η δεύτερη εργασία του είναι επιχείρηση μικρεμπόρου (λόγω μικρού τζίρου) και δεν του προσδίδει την εμπορική ιδιότητα καθώς και ότι είχε μεγάλη μείωση εισοδημάτων από τον χρόνο ανάληψης των δανείων του, αφού εξαφανίστηκε η αρχική (πρωτόδικη) απορριπτική απόφαση, υπήχθη στις διατάξεις του Νόμου Κατσέλη και του ορίστηκε να καταβάλλει για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του (μετά την πάροδο 9μήνου από την έκδοση της απόφασης!) το συνολικό ποσό μόλις των 70.000, 00 ευρώ εντός 20 ετών(!), ήτοι κάνουμε λόγο για "κούρεμα" χρεών 68,70%!

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 68% !!!

Δυνάμει της υπ' αρ. 875/2017 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών συνταξιούχος της Πολεμικής Αεροπορίας, με χρέη προς 8 τράπεζες(!) ύψους 176.135,84 ευρώ, θα καταβάλλει για την αποπληρωμή των χρεών του και για την διάσωση της κύριας κατοικίας του δόση 100 ευρώ για 3 έτη και έπειτα δόση 220,50 ευρώ για 20 έτη, δηλαδή θα καταβάλλει συνολικά μόνο το ποσό των 56.520 ευρώ(!) και εν συνεχεία θα απαλλαγεί του υπολοίπου των χρεών του, το οποίο θα διαγραφεί(!), ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" της τάξεως του 68% απορριπτόμενων παράλληλα όλων των ενστάσεων των τραπεζών περί υπερδανεισμού!

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 66,61% !!!

 Δυνάμει της υπ' αρ. 1007/2020 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών μακροχρόνια άνεργη δανειολήπτρια, με χρέη προς τις τράπεζες ύψους 124.095,23 ευρώ, τα οποία είχε αναλάβει ως εργαζόμενη σαν ιδιωτική υπάλληλος με καλές αποδοχές (εργασία την οποία απώλεσε εν συνεχεία), θα καταβάλλει για την αποπληρωμή των χρεών της και για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της δόση 40 ευρώ(!) για 3 έτη και έπειτα δόση 166,67 ευρώ για 20 έτη, δηλαδή συνολικά μόλις το ποσό των 41.440 ευρώ(!), ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" της τάξεως του 66,61%!

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 65,33% - ΔΑΝΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΟΕΚ) !!!

Δυνάμει της υπ' αρ. 2510/2018 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών ζευγάρι άνεργου οικοδόμου και νοσηλεύτριας, με χρέη προς τον πρώην ΟΕΚ ύψους 146.257,46 ευρώ, θα καταβάλλουν για την αποπληρωμή των χρεών τους και για την διάσωση της κύριας κατοικίας τους μηνιαία δόση μόλις 20 ευρώ για 3 έτη και έπειτα μηνιαία δόση 208,33 ευρώ για 20 έτη, δηλαδή θα καταβάλλουν συνολικά μόνο το ποσό των 50.719,20 ευρώ(!) και εν συνεχεία θα απαλλαγούν του υπολοίπου των χρεών τους, το οποίο θα διαγραφεί(!), ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" της τάξεως του 65,33%! Τα στεγαστικά δάνεια δε του πρώην ΟΕΚ υπάγονται πλέον και με τη σύμφωνη γνώμη του Αρείου Πάγου στο Νόμο Κατσέλη, παρά τις όποιες αρχικές διαφωνίες.

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 64,27% - ΑΝΘΟΠΩΛΗΣ ΩΣ ΜΙΚΡΕΜΠΟΡΟΣ!!!

Δυνάμει της υπ' αρ. 215/2022 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου χαμηλόμισθη ιδιωτική υπάλληλος, πρώην ιδιοκτήτρια ανθοπωλείου, με χρέη ύψους 247.456,04 ευρώ, της οποίας το κατάστημα έκλεισε εντός της οικονομικής κρίσης, θα καταβάλλει για τη διάσωση της κύριας κατοικίας το ποσό των 40 ευρώ μηνιαίως για τρία έτη και εν συνεχεία το ποσό των 362,50 ευρώ για 20 έτη και συνολικά μόλις το ποσό των 88.440 ευρώ(!), ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" της τάξεως του 64,27%! Ορθά δε κρίθηκε εκ του ως άνω Ειρηνοδικείου ότι η συγκεκριμένη αιτούσα ασκούσε μικρεμπορία και κατ’ επέκταση δικαιούταν να υπαχθεί στο Νόμο Κατσέλη, καθώς δεν απασχολούσε προσωπικό στην επιχείρηση της και είχε σχετικά χαμηλούς τζίρους!

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 61,92% !!!

Δυνάμει της υπ' αρ. 206/2019 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας ιδιωτικός υπάλληλος με μεγάλη μείωση μισθού εντός της οικονομικής κρίσης και  με χρέος από στεγαστικό δάνειο ύψους 92.913,62 ευρώ, δικαιώθηκε και θα κληθεί για την διάσωση της κύριας κατοικίας του  να καταβάλει δόση μόλις 147,40 ευρώ  μηνιαίως για 20 έτη, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΟΜΩΣ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ(!), ήτοι θα καταβάλλει συνολικά μόνο το ποσό των 35.376 ευρώ!

“ΚΟΥΡΕΜΑ” ΧΡΕΟΥΣ 61,68% - ΤΟΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Δυνάμει της υπ' αρ. 301/2023 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Κρωπίας χαμηλόμισθη ιδιωτική υπάλληλος, με χρέη ύψους 136.295,58 ευρώ, θα καταβάλλει για την αποπληρωμή των χρεών της και για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της το συνολικό ποσό των 52.241,72 ευρώ εντός 20ετίας μάλιστα (240 μηνιαίες δόσεις ποσού 217,68 ευρώ εκάστη) και εν συνεχεία θα απαλλαγεί του υπολοίπου των χρεών της, το οποίο θα διαγραφεί(!), ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" της τάξεως του 61,68%. Το σημαντικό δε και «πρωτοπόρο» της απόφασης αυτής είναι ότι όρισε ρητά πως ο τόκος, που καλείται να καταβάλλει η ως άνω δανειολήπτρια (πλέον της δόσης της), θα υπολογίζεται επί της ανωτέρω δόσης και όχι κατά τη συνήθη κερδοσκοπική τακτική των τραπεζών (και πλέον των funds) επί του συνολικού ποσού της ρύθμισης (κεφαλαίου), τακτική που οδηγεί σε ιδιαιτέρως υψηλά ποσά τόκων και κατ’ επέκταση δόσεων και ισοδυναμεί κατ' ουσίαν με τη λήψη νέου "δανείου" από τον οφειλέτη.

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 60% ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΦΕΣΗ!

Δυνάμει της υπ' αρ. 4685/2018 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς σε υπόθεση συνταξιούχου στρατιωτικού, κατόπιν εφέσεως που άσκησε ο τελευταίος αφού αρχικά η αίτηση του για υπαγωγή στο Νόμο Κατσέλη είχε απορριφθεί, του ορίστηκε να πληρώσει από τα συνολικά 88.400 ευρώ, που όφειλε, μόλις 36.000 ευρώ σε 60 δόσεις των 600 ευρώ(!), ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" χρέους της τάξεως του 60%! 

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 60% !!!

Δυνάμει της υπ' αρ. 1519/2015 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών δανειολήπτρια άνεργη από το 2013, η οποία προηγουμένως εργαζόταν ως κομμώτρια,  με χρέη προς τις τράπεζες ύψους 100.000 ευρώ, καλείται για την διάσωση της κύριας κατοικίας της, βάσει της παραπάνω απόφασης, να καταβάλει δόση μόλις 164 ευρώ  μηνιαίως και για 20 έτη ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΟΜΩΣ ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ(!), δηλαδή οι καταβολές θα ξεκινήσουν από τον Νοέμβριο του 2020(!) και εντεύθεν και θα καταβάλλει συνολικά το ποσό των 39.360 ευρώ, ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" της τάξεως του 60%!

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 58,47% !!!

Δυνάμει της υπ' αρ. 2831/2020 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών ιδιωτική υπάλληλος με αποδοχές περί των 760 ευρώ (από 1.600 προ οικονομικής κρίσης) και με χρέη ύψους 152.066,71 ευρώ, καλείται για την διάσωση της κύριας κατοικίας της, βάσει της παραπάνω απόφασης, να καταβάλλει δόση 157,90 ευρώ μηνιαίως για 400 μήνες, δηλαδή θα καταβάλλει συνολικά μόνο 63.159 ευρώ(!) και εν συνεχεία θα απαλλαγεί του υπολοίπου των χρεών της, το οποίο θα διαγραφεί(!), ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" 58,47%!

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 58,28% !!!

Δυνάμει της υπ' αρ. 367/2018 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου ζευγάρι δανειοληπτών (άνεργος και στρατιωτικός), με χρέη 215.704,51 ευρώ, οι οποίοι είδαν εν μέσω κρίσης τα εισοδήματα τους να μειώνονται κατακόρυφα λόγω της ανεργίας και της πτώσης των μισθών, θα καταβάλλουν για την αποπληρωμή των χρεών τους και για την διάσωση της κύριας κατοικίας τους δόση 375 ευρώ μηνιαίως για 20 έτη και συνολικά το ποσό των 90.000 ευρώ και εν συνεχεία θα απαλλαγούν του υπολοίπου των χρεών τους, το οποίο θα διαγραφεί(!), ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" της τάξεως του 58,25%! 

“ΚΟΥΡΕΜΑ” ΧΡΕΟΥΣ 58,21% - ΔΙΑΣΩΣΗ ΔΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ !!!

Δυνάμει της υπ' αρ. 3737/2018 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών συνταξιούχος δανειολήπτρια, με χρέη ύψους 175.163,04 ευρώ, θα καταβάλλει για την αποπληρωμή των χρεών της και για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της το συνολικό ποσό των 73.217,76 ευρώ εντός 20ετίας μάλιστα και εν συνεχεία θα απαλλαγεί του υπολοίπου των χρεών της, το οποίο θα διαγραφεί(!), ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" της τάξεως του 58,21%, με ταυτόχρονη διάσωση και ενός ακόμα διαμερίσματος, από το οποίο αποκομίζει ένα μίσθωμα και το οποίο (διαμέρισμα) ορθώς έκρινε το Δικαστήριο ότι πρέπει να παραμείνει στην κυριότητα της, ώστε με το εν λόγω μίσθωμα αφενός να συμπληρώνει το εισόδημα της και αφετέρου να αποπληρώνει και τις τράπεζες.

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 56,50% !!!

 Δυνάμει της υπ' αρ. 1420/2017 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών δανειολήπτρια ασχολούμενη με οικιακά με χρέη περί των 100.000 ευρώ, θα καταβάλλει για την αποπληρωμή των χρεών της και για την διάσωση της κύριας κατοικίας της δόση 180 ευρώ για 3 έτη και έπειτα δόση 280 ευρώ για 10 έτη και εν συνεχεία θα απαλλαγεί του υπολοίπου των χρεών της, το οποίο θα διαγραφεί(!), ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" της τάξεως του 56,50% με ταυτόχρονη διάσωση πέραν της κύριας κατοικίας της και ενός αγροτεμαχίου σε παραλιακή περιοχή!

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 56,12% ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΦΕΣΗ!!!

Δυνάμει των υπ' αρ. 2283 και 2284/2023 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς έγιναν δεκτές οι αιτήσεις ζευγαριού δανειοληπτών, κατόπιν εφέσεων (ύστερα από απορριπτικές αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Πειραιώς) και το συγκεκριμένο ζευγάρι, το οποίο απώλεσε το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος του εντός της οικονομικής κρίσης, θα κληθεί από ένα συνολικό χρέος 307.616,14 ευρώ να καταβάλλει μόνο το ποσό των 135.000,00 ευρώ και εν συνεχεία θα απαλλαγεί οριστικά από το υπόλοιπό των οφειλών του, το οποίο θα διαγραφεί, σώζοντας ταυτόχρονα και την κύρια κατοικία του. Μιλάμε, επομένως, για ένα "κούρεμα" χρέους της τάξεως του 56,12%!

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 55,26% ΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟ !!!

Δυνάμει της υπ' αρ. 197/2018 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας κληρονόμος, που κληρονόμησε μία κύρια κατοικία αλλά μαζί με αυτή και χρέη  ύψους 99.877,88 ευρώ, ορθώς κρίθηκε ότι κατά την αποδοχή της κληρονομίας δεν ενήργησε δόλια και του ορίστηκε να καταβάλλει για την αποπληρωμή των χρεών του και για την διάσωση της ως άνω κύριας κατοικίας του δόση μόλις 124,131 ευρώ μηνιαίως για 30 έτη και συνολικά το ποσό των 44.687,16 ευρώ, ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" της τάξεως του 55,26%!

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 54,97% - ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΩΣ ΜΙΚΡΕΜΠΟΡΟΣ

Δυνάμει της υπ' αρ. 31/2020 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας πρώην εμπορικός αντιπρόσωπος, με στεγαστικό δάνειο ύψους 88.719,37 ευρώ, υπήχθη στο Νόμο Κατσέλη και θα κληθεί να καταβάλλει για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του το ποσό των 166,47 ευρώ μηνιαίως για μία 20ετία και συνολικά το ποσό των 39.952,80 ευρώ, ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" της τάξεως του 54,97%! Το μείζον ζήτημα δε της απόφασης αυτής είναι ότι ο εν λόγω δανειολήπτης κρίθηκε ορθώς ως μικρέμπορος λόγω μικρού τζίρου, έλλειψης προσωπικού και εν γένει λόγω περιορισμένης δραστηριότητας!

                                                                      "ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 53,40% !!!

Δυνάμει της υπ' αρ. 369/2020 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας χαμηλόμισθη και διαζευγμένη συνταξιούχος, η οποία προηγουμένως εργαζόταν ως ιδιωτική υπάλληλος, με χρέη προς τις τράπεζες ύψους 122.335,64 ευρώ, καλείται για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της, βάσει της παραπάνω απόφασης, να καταβάλλει δόση μόλις 158,50 ευρώ μηνιαίως και για 30 έτη και συνολικά το ποσό των 57.000 ευρώ και εν συνεχεία θα απαλλαγεί του υπολοίπου των χρεών της, το οποίο θα διαγραφεί(!), ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" της τάξεως του 53,40%!

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________


                                   "ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 51,53% με ΔΙΑΣΩΣΗ ΙΧ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ !!!

Δυνάμει της υπ' αρ. 13/2019 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Σητείας Αστυνομικός (μοναδικό εισόδημα 4μελούς οικογένειας), ο οποίος είχε υποστεί μεγάλες μειώσεις στο μισθό του την περίοδο της κρίσης, θα καταβάλλει από το ποσό των 138.232,49 ευρώ, που αρχικώς όφειλε σε δύο τράπεζες, το συνολικό ποσό μόλις των 67.000 ευρώ(!) και μάλιστα με μηνιαία δόση 223,33 ευρώ για 25 έτη με τριετή περίοδο χάριτος με μηδενικές καταβολές στην αρχή, ενώ παράλληλα με την ως άνω απόφαση διασώθηκε και η κύρια κατοικία του καθώς και το αυτοκίνητο του που είχε παρακράτηση κυριότητας, ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" της τάξεως του 51,53%!

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 50% !!!

Δυνάμει της υπ' αρ. 1615/2014 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών μακροχρόνια άνεργος οικογενειάρχης με χρέη προς τις τράπεζες ύψους άνω των 134.000 ευρώ, καλείται για την διάσωση της κύριας κατοικίας του, βάσει της παραπάνω απόφασης, να καταβάλει δόση μόλις 290 ευρώ  μηνιαίως και για 20 έτη μετά από την πάροδο όμως τριών ετών, δηλαδή από τον Δεκέμβριο του 2017(!) και εντεύθεν, ήτοι θα καταβάλλει συνολικά το ποσό των 69.600 ευρώ, ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" της τάξεως του 50%!

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 48,32% !!!

Δυνάμει της υπ' αρ. 3077/2019 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών άνεργη δανειολήπτρια, πρώην αστρολόγος, με τραπεζικά χρέη ύψους 72.820,35 ευρώ, θα κληθεί να καταβάλλει το ποσό των 156,77 ευρώ μηνιαίως για μία 20ετία (συνολικά, δηλαδή, μόλις το ποσό των 37.627,12 ευρώ) και αυτό μετά από περίοδο χάριτος 3 ετών με μηδενικές καταβολές, ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" της τάξεως του 48,32%!

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 46,95% !!!

Δυνάμει της υπ' αρ. 2733/2019 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών συνταξιούχος δανειολήπτρια  με χρέος από στεγαστικό δάνειο ύψους 87.134,41 ευρώ, η οποία είδε το οικογενειακό της εισόδημα εντός της οικονομικής κρίσης να μειώνεται ραγδαία, καλείται για την διάσωση της κύριας κατοικίας της βάσει της παραπάνω απόφασης να καταβάλει δόση μόλις 192,60 ευρώ  μηνιαίως και για 20 έτη, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΟΜΩΣ ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ(!), δηλαδή οι καταβολές θα ξεκινήσουν από τον Ιούλιο του 2024(!) και εντεύθεν και θα καταβάλλει συνολικά το ποσό των 46.224 ευρώ, ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" της τάξεως του 46,95%!

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 46,06%  - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΦΕΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ!!!

Δυνάμει της υπ' αρ. 2510/2017 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών δανειολήπτης, στρατιωτικός στο επάγγελμα, με χρέη περί των 118.000 ευρώ, ο οποίος είδε εν μέσω οικονομικής κρίσης τα εισοδήματα του (εκ των οποίων συντηρείται τριμελής οικογένεια) να μειώνονται ραγδαία, όπως όλων των δημοσίων υπαλλήλων, θα καταβάλλει για την αποπληρωμή των χρεών του και για την διάσωση της κύριας κατοικίας του δόση 100 ευρώ για 3 έτη και έπειτα δόση 122 ευρώ για 33 έτη και εν συνεχεία θα απαλλαγεί του υπολοίπου των χρεών του, το οποίο θα διαγραφεί(!), ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" της τάξεως του 46,06%, με ταυτόχρονη διάσωση πέραν της κύριας κατοικίας του ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ εκ του οποίου ο συγκεκριμένος δανειολήπτης εισπράττει ένα σημαντικό για τον οικογενειακό προϋπολογισμό του εισόδημα (μίσθωμα) καθώς και κάποιων αγροτεμαχίων άνευ αξίας. Σημαντικό σημείο της εν λόγω απόφασης είναι το γεγονός ότι αναγνώρισε ότι μία τριμελής οικογένεια χρειάζεται τουλάχιστον 1.300 ευρώ για να επιβιώσει, εξ ου και ο ορισμός της ως άνω δόσης της τάξεως των 100 ευρώ (1.400 ευρώ περίπου το εισόδημα του δανειολήπτη). Εν συνεχεία δε δυνάμει της υπ' αρ. 10430/2022 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εναρμονισμένης με την υπ΄αρ. 59/2021 απόφαση του Αρείου Πάγου περί αοριστίας της ενστάσεως δόλου από την πλευρά των τραπεζών)  απορρίφθηκε η ασκηθείσα από την τράπεζα έφεση! 

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 45,10% !!!

Δυνάμει της υπ' αρ. 3670/2019 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών άνεργος πρώην ιδιοκτήτης κρεοπωλείου με χρέος από στεγαστικό δάνειο ύψους 97.644,48 ευρώ, στηριζόμενος στο εισόδημα της συζύγου του θα καταβάλλει για την αποπληρωμή των χρεών του και για την διάσωση της κύριας κατοικίας του δόση 100 ευρώ για 3 έτη και έπειτα δόση 277,77 ευρώ για 20 έτη, ήτοι συνολικά το ποσό των 53.600 ευρώ και εν συνεχεία θα απαλλαγεί του υπολοίπου των χρεών του, το οποίο θα διαγραφεί! Ο εν λόγω δανειολήπτης, μάλιστα, κατάφερε να υπαχθεί στις διατάξεις του Νόμου Κατσέλη, αν και πρώην έμπορος, διότι κρίθηκε ότι η παύση των πληρωμών του επήλθε μετά το κλείσιμο της επιχείρησης του!

“ΚΟΥΡΕΜΑ” ΧΡΕΟΥΣ 42,60% - ΔΙΑΣΩΣΗ ΔΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ !!!

Δυνάμει της υπ' αρ. 1349/2018 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών  άνεργη δανειολήπτρια πρώην ετερόρρυθμος εταίρος, με χρέη ύψους 61.007,75 ευρώ, θα καταβάλλει για την αποπληρωμή των χρεών της και για την διάσωση της κύριας κατοικίας της δόση 70 ευρώ για 3 έτη και έπειτα δόση 135,44 ευρώ για 240 μήνες και εν συνεχεία θα απαλλαγεί του υπολοίπου των χρεών της, το οποίο θα διαγραφεί(!), ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" της τάξεως του 42,60%, με ταυτόχρονη διάσωση και ενός ακόμα διαμερίσματος, επί του οποίου διαθέτει την ψιλή κυριότητα, η οποία ορθώς όμως κρίθηκε ότι δεν θα προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον και ως εκ τούτου δεν διατάχθηκε η εκποίηση.

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 42,48% !!!

 Δυνάμει της υπ' αρ. 1736/2018 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών ζευγάρι συνταξιούχων, οι οποίοι είχαν υποστεί μείωση άνω του 50% στο εισόδημα τους λόγω των περικοπών των συντάξεων, θα καταβάλλουν από το ποσό των 58.685,46 ευρώ, που αρχικώς όφειλαν λόγω λήψης δύο στεγαστικών δανείων, το συνολικό ποσό μόλις των 33.758,40 ευρώ(!) και μάλιστα με δόση 100 ευρώ μηνιαίως για την επόμενη τριετία και εν συνεχεία 125,66 ευρώ μηνιαίως για τα επόμενα 20 έτη, ενώ παράλληλα με την ως άνω απόφαση διασώθηκε η κύρια κατοικία τους, ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" της τάξεως του 42,48!


"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 41,80% !!!

Δυνάμει της υπ' αρ. 417/2020 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Νικαίας χαμηλόμισθη ιδιωτική υπάλληλος, με χρέη συνολικού ύψους 89.354,68 ευρώ, θα καταβάλλει για την αποπληρωμή των χρεών της και για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της δόση 216,66 ευρώ για 20 έτη και συνολικά 52.000 ευρώ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3ΕΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΑΡΙΤΟΣ και εν συνεχεία θα απαλλαγεί του υπολοίπου των χρεών της, το οποίο θα διαγραφεί(!), ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" της τάξεως του 41,80%!


"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 34,50% !!!

Δυνάμει της υπ' αρ. 908/2019 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών συνταξιούχος δανειολήπτης, ο οποίος είδε το οικογενειακό του εισόδημα να μειώνεται ραγδαία την περίοδο της κρίσης, θα καταβάλλει από το ποσό των 123.864,80 ευρώ, που αρχικώς όφειλε στη τράπεζα, το συνολικό ποσό των 81.184,50 ευρώ(!) και μάλιστα με μηνιαία δόση 263 ευρώ για την επόμενη πενταετία και εν συνεχεία 272,52 ευρώ για τα επόμενα 20 έτη, ενώ παράλληλα με την ως άνω απόφαση διασώθηκε και η κύρια κατοικία του, ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" της τάξεως του 34,50%! 

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 32,30% !!!

 Δυνάμει της υπ' αρ. 1252/2017 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών χαμηλόμισθος ιδιωτικός υπάλληλος με χρέη προς τις τράπεζες ύψους περί των 50.000 ευρώ, θα κληθεί να καταβάλλει το ποσό των 30.000 ευρώ περίπου σε μηνιαίες δόσεις αρχικά των 80 ευρώ(!) για την πρώτη πενταετία και 190 ευρώ για 12 έτη εν συνεχεία, ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" της τάξεως του 32,30%!

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 32,20% !!!

Δυνάμει της υπ' αρ. 503/2018 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου χαμηλοσυνταξιούχος δανειολήπτρια, με χρέη 140.294,46 ευρώ, θα καταβάλλει για την αποπληρωμή των χρεών της και για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της δόση 50 ευρώ μηνιαίως για 5 έτη και εν συνεχεία 307,04 ευρώ μηνιαίως για 25 έτη και συνολικά το ποσό των 95.112 ευρώ και εν συνεχεία θα απαλλαγεί του υπολοίπου των χρεών της, το οποίο θα διαγραφεί(!), ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" της τάξεως του 32,20%!

 

“ΚΟΥΡΕΜΑ” ΧΡΕΟΥΣ 31,69% - ΤΟΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Δυνάμει της υπ' αρ. 940/2023 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αχαρνών ζευγάρι ιδιωτικών υπαλλήλων με μεγάλη μείωση εισοδημάτων εντός της οικονομικής κρίσης και με χρέη ύψους 136.672,75 ευρώ από στεγαστικά δάνεια, θα καταβάλλει για την αποπληρωμή των χρεών του και για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του το συνολικό ποσό των 84.000,00 ευρώ σε 240 μηνιαίες δόσεις των 350,00 ευρώ (σαν ένα ιδιαιτέρως χαμηλό ενοίκιο δηλαδή για την εποχή) και εν συνεχεία θα απαλλαγεί του υπολοίπου των χρεών του, το οποίο θα διαγραφεί(!), ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" της τάξεως του 31,69%. Το σημαντικό δε και «πρωτοπόρο» της απόφασης αυτής είναι ότι όρισε ρητά πως ο τόκος, που καλείται να καταβάλλει το ως άνω ζεύγος δανειοληπτών (πλέον της δόσης του), θα υπολογίζεται επί της ανωτέρω δόσης και όχι κατά τη συνήθη κερδοσκοπική τακτική των τραπεζών (και πλέον των funds) επί του συνολικού ποσού της ρύθμισης (κεφαλαίου), τακτική που οδηγεί σε ιδιαιτέρως υψηλά ποσά τόκων και κατ’ επέκταση δόσεων και ισοδυναμεί κατ' ουσίαν με τη λήψη νέου "δανείου" από τον οφειλέτη.

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 30% & 60% ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΦΕΣΗ !!!


Δυνάμει της υπ' αρ. 5878/2023 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών άνεργος δανειολήπτης, με χρέη 86.502,96 ευρώ(!), κέρδισε την έφεση που είχε ασκήσει και θα καταβάλλει για την αποπληρωμή των χρεών του μόλις 252,12 ευρώ μηνιαίως για μία 20ετία (συνολικά το ποσό των 60.510,24 ευρώ, ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΊΧΕ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΏΤΟ ΒΑΘΜΟ) και εν συνεχεία θα απαλλαγεί του υπολοίπου των χρεών του, σώζοντας παράλληλα και την κύρια κατοικία του, ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" της τάξεως του 30,00%! Ωστόσο, το μείζον της απόφασης αυτής είναι ότι πρόκειται για μία από τις ΛΙΓΟΣΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ πανελλαδικά που ορίζουν ποσοστό αποπληρωμής χαμηλότερο του 80% της αντικειμενικής αξίας και δη 60%!

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΧΡΕΟΥΣ 20% - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΜΙΚΡΕΜΠΟΡΟΣ - ΥΠΑΓΩΓΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ & ΕΦΟΡΙΑ

Δυνάμει της υπ' αρ. 455/2018 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών άνεργη δανειολήπτρια, πρώην ιδιοκτήτρια καταστήματος πώλησης υποδημάτων, με χρέη προς τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και εφορία συνολικού ύψους 87.284,11 ευρώ, θα κληθεί να καταβάλλει το ποσό των 291,66 ευρώ μηνιαίως για μία 20ετία (συνολικά το ποσό των 69.998,40 ευρώ) και αυτό μετά από περίοδο χάριτος 3 ετών με μηδενικές καταβολές, ήτοι μιλάμε για ένα "κούρεμα" της τάξεως του 20%! Το μείζον ζήτημα δε της απόφασης αυτής είναι ότι η εν λόγω δανειολήπτρια, καίτοι είχε κατάστημα πώλησης υποδημάτων, κρίθηκε ορθώς ως μικρέμπορος λόγω μικρού τζίρου και ελλείψεως προσωπικού!

ΔΙΑΣΩΣΗ ΔΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ !!!

Δυνάμει της υπ' αρ. 486/2017 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών συνταξιούχος διέσωσε δύο ακίνητα με δόση μόλις 300 ευρώ για 3 έτη και 250 ευρώ για άλλα 8 έτη!

ΤΟΚΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ! ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ!

Δυνάμει της από 25/07/2023 προσωρινής διαταγής του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου έγινε δεκτό το σχετικό αίτημα ερμηνείας δανειολήπτριας (αίτηση με αρ.κατ.δικ.: 73/2023), η οποία είδε τη μηνιαία δόση των 642,41 ευρώ, που της είχε οριστεί για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της στα πλαίσια αποφάσεως του Νόμου Κατσέλη, να «ξεπερνά» το ποσό των 1.300,00 ευρώ μηνιαίως λόγω του καταχρηστικού και παράνομου (αντικρουούμενου τόσο με το «πνεύμα» του Νόμου Κατσέλη όσο και με τη βούληση των Ειρηνοδικών) υπολογισμού των τόκων (από την πλευρά του fund) επί του του κεφαλαίου (συνολικού ποσού της ρύθμισης) και όχι επί της δόσης! Ύστερα, από την ως άνω απόφαση, λοιπόν, η αιτούσα θα κληθεί να καταβάλλει μηνιαίως μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης της το ποσό των 642,41 ευρώ πλέον επιτοκίου (4,29% περίπου σήμερα), ήτοι ένα ποσό 670,00 ευρώ αντί για ένα ποσό άνω των 1.300,00 ευρώ!!

ΔΟΣΗ 200 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΕΩΣ ΤΟ 2024 ΣΕ ΕΓΓΥΗΤΡΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΕΟΣ 1.308.564,51 ΕΥΡΩ(!) ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ!

Συνταξιούχος δανειολήπτρια εγγυήθηκε σε επιχειρηματικά δάνεια του συζύγου της, ο οποίος όμως εν συνεχεία υπέστην οικονομική καταστροφή, την οποία αναγνώρισε η κα Ειρηνοδίκης Καλλιθέας και έκανε δεκτό το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής της εν λόγω δανειολήπτριας αναστέλλοντας κάθε μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της έως το 2024(!) μαζί και τον επικείμενο πλειστηριασμό της κύριας κατοικίας της, υπό τον όρο καταβολής μόλις 200 ευρώ μηνιαίως (αρ.αιτ. 59/2019)!

ΔΟΣΗ 250 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ από 1.200 ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ!

Ο κ. Ειρηνοδίκης Αλεξανδρούπολης με προσωρινή διαταγή όρισε συνολική δόση 250 ευρώ από αρχική 1.200(!) σε δημόσια υπάλληλο με μισθό 1.150 ευρώ περίπου, η οποία είδε εντός της οικονομικής κρίσεως το μισθό της να υποδιπλασιάζεται (αρ.αποφ. 73/2019)!

ΔΟΣΗ 250 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ από 1.200 ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ!

Ο κ. Ειρηνοδίκης Αλεξανδρούπολης με προσωρινή διαταγή όρισε συνολική δόση 250 ευρώ από αρχική 1.200(!) σε δημόσια υπάλληλο με μισθό 1.150 ευρώ περίπου, η οποία είδε εντός της οικονομικής κρίσεως το μισθό της να υποδιπλασιάζεται (αρ.αποφ. 73/2019)!

ΔΟΣΗ 250 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ από 1.200 ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ!

Ο κ. Ειρηνοδίκης Αλεξανδρούπολης με προσωρινή διαταγή όρισε συνολική δόση 250 ευρώ από αρχική 1.200(!) σε δημόσια υπάλληλο με μισθό 1.150 ευρώ περίπου, η οποία είδε εντός της οικονομικής κρίσεως το μισθό της να υποδιπλασιάζεται (αρ.αποφ. 73/2019)!

ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ ΜΕ ΔΟΣΗ 100 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ από 1.000 ΕΩΣ ΤΟ 2021!

Η κα. Ειρηνοδίκης Καλλιθέας με προσωρινή διαταγή όρισε συνολική δόση μόλις 100 ευρώ από αρχική 1.000 έως το 2021 σε Λογιστή για χρέη προς 4 τράπεζες άνω των 100.000 ευρώ (αρ.αιτ. 455/2018)!

ΔΟΣΗ 100 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΕΩΣ ΤΟ 2022 ΣΕ ΕΓΓΥΗΤΡΙΑ ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ 2.848.207,27 ΕΥΡΩ(!) ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ!

Άνεργη δανειολήπτρια εγγυήθηκε με το μοναδικό της ακίνητο για επιχειρηματικά δάνεια του συζύγου της συνολικού ύψους 2.848.207,27 ευρώ! Η κα Ειρηνοδίκης Χαλανδρίου έκανε δεκτό το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής της εν λόγω δανειολήπτριας αναστέλλοντας κάθε μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της έως το 2022 μαζί και τον επικείμενο πλειστηριασμό της κύριας κατοικίας της τον ερχόμενο Φεβρουάριο, υπό τον όρο καταβολής μόλις 100 ευρώ μηνιαίως (αρ.αιτ. 314/2018)!

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΕΩΣ ΤΟ 2020 ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΟΠΑΠ!

Μηδενικές Καταβολές έως το 2020(!) όρισε η κα. Ειρηνοδίκης Νέας Ιωνίας με προσωρινή διαταγή σε πρώην ιδιοκτήτη πρακτορείου ΟΠΑΠ, ο οποίος ορθώς κρίθηκε ότι έπαυσε τις πληρωμές του προς τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και δημόσιο μετά την απώλεια της εμπορικής του ιδιότητας (αρ.αιτ. 270/2018).

ΠΡΩΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ ΜΕ ΔΟΣΗ 60 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΑΠΟ 2.000!

Δόση μόλις 60 ευρώ από αρχική 2.000(!) όρισε η κα Ειρηνοδίκης Αμαρουσίου σε δανειολήπτρια, πρώην ιδιοκτήτρια ανθοπωλείου, έως την 01/03/2022 (οπότε και θα λάβει χώρα το κύριο δικαστήριο), «προσπερνώντας» ορθώς το γεγονός ότι διατηρούσε κατάστημα, διότι ανήκε στην κατηγορία των μικρεμπόρων λόγω μικρού τζίρου, έλλειψης προσωπικού και εν γένει πολύ περιορισμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας (αρ.αιτ.: 61/2018).

ΔΟΣΗ 100 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΑΠΟ 500(!) ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΡΕΟΠΟΛΕΙΟΥ!

Δόση μόλις 100 ευρώ μηνιαίως από αρχική 500(!) όρισε η κα. Ειρηνοδίκης Αθηνών με προσωρινή διαταγή σε πρώην ιδιοκτήτη κρεοπωλείου με χρέη 97.644,48 ευρώ, ο οποίος ορθώς κρίθηκε ότι έπαυσε τις πληρωμές του προς την τράπεζα μετά την απώλεια της εμπορικής του ιδιότητας (αρ.αιτ. 1693/2018).

ΔΟΣΗ 100 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΑΠΟ 1.000(!) ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ 112.861,53 ΕΥΡΩ!

Δόση μόλις 100 ευρώ μηνιαίως από αρχική 1.000(!) όρισε η κα. Ειρηνοδίκης Αθηνών με προσωρινή διαταγή σε πρώην ομορρύθμους εταίρους με χρέη 112.861,53 ευρώ, οι οποίοι ορθώς κρίθηκε ότι έπαυσαν τις πληρωμές προς τους μετά την απώλεια της εμπορικής τους ιδιότητας (αρ.αιτ. 804/2018).

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΔΟΣΗ 900 ΕΥΡΩ (!) ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Μηδενικές καταβολές όρισε η κα. Ειρηνοδίκης Αχαρνών με προσωρινή διαταγή σε ιδιωτικό υπάλληλο με μεγάλη μείωση μισθού και άνεργη σύζυγο, παρότι κατέχει και επιχείρηση σχολικού κυλικείου, η οποία όμως κρίθηκε ορθώς επιχείρηση μικρεμπόρου (αρ.αιτ. 469/2017). Σημειωτέον ότι η συνολική δόση που έπρεπε να καταβάλλει ο συγκεκριμένος δανειολήπτης έφθανε το ποσό των 900 ευρώ!

ΔΟΣΗ 250 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ από 1.000 ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ!

Η κα. Ειρηνοδίκης Αθηνών με προσωρινή διαταγή όρισε συνολική δόση 250 ευρώ από αρχική 1.000 σε συνταξιούχο δανειολήπτη με σύνταξη 1.200 ευρώ περίπου, ο οποίος είδε εντός της οικονομικής κρίσεως τη σύνταξη του, μετά τις αλλεπάλληλες περικοπές, να μειώνεται περί των 1.400 ευρώ μηνιαίως (αρ.αιτ. 2895/2017)!

ΔΟΣΗ 50 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΑΠΟ 570(!) ΕΩΣ ΤΟ 2020 ΣΕ ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟ!

Δόση μόλις 50 ευρώ μηνιαίως από αρχική 570(!) όρισε ο κ. Ειρηνοδίκης Νέας Ιωνίας  δυνάμει προσωρινής διαταγής σε δανειολήπτρια με χρέη περίπου 60.000 ευρώ! Η εν λόγω δανειολήπτρια και ο σύζυγος της έχοντας μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα περίπου 2.000 ευρώ έλαβαν κάποια δάνεια στο όνομα αυτής με συνολική δόση ύψους 570 ευρώ, πλην όμως μετά την έλευση της κρίσης ο σύζυγος της έμεινε άνεργος και πλέον στηρίζονται σε έναν πενιχρό μισθό της ιδίας ύψους μόλις 200 ευρώ, στο επίδομα αλληλεγγύης και στη βοήθεια των γονέων του συζύγου της και εξ ου το Δικαστήριο της όρισε δόση μόλις 50 ευρώ το μήνα και μάλιστα έως το 2020, οπότε είναι η κύρια συζήτηση της αιτήσεως της (αρ.αιτ. 382/2017). Έως τότε δε θα προστατεύεται και η κύρια κατοικία της δανειολήπτριας!

ΠΡΩΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ ΜΕ ΔΟΣΗ 50 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΑΠΟ 800(!) ΕΩΣ ΤΟ 2020 ΓΙΑ ΧΡΕΗ 130.000 ΕΥΡΩ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ!

Η κα. Ειρηνοδίκης Χαλανδρίου εξέδωσε προσωρινή διαταγή για συνολική καταβολή μόλις 50 ευρώ μηνιαίως(!) προς δύο τράπεζες και ασφαλιστικό ταμείο, αντί αρχικών δόσεων συνολικού ύψους 800 ευρώ, έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως (αρ.αιτ. 241/2017) πρώην ιδιοκτήτη ατομικής επιχείρησης καθαριότητας, η οποία εκδικάζεται τον Μάιο του 2020, διότι κρίθηκε ορθώς ότι πρόκειται για δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών και όχι εμπορική!

ΔΟΣΗ 150 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΑΠΟ 10.000(!!!) ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΕΓΓΥΗΤΡΙΑ ΣΕ ΧΡΕΟΣ 500.000 ΕΥΡΩ!

Μία "μνημειώδης" προσωρινή διαταγή εξεδόθη από το Ειρηνοδικείο Νικαίας για ηλικιωμένη συνταξιούχο, η οποία είχε εγγυηθεί με την κύρια κατοικία της σε επιχειρηματικό δάνειο του υιού της, η επιχείρηση του οποίου όμως κατέστη ανενεργή πλέον λόγω της οικονομικής κρίσης. Συγκεκριμένα, από μία δόση 10.000 ευρώ η εγγυήτρια θα κληθεί να καταβάλλει έως το 2019(!) μόλις το ποσό των 150 ευρώ κάθε μήνα, καθότι μιλάμε για συνταξιούχο των 750 ευρώ, απολαμβάνοντας παράλληλα την πλήρη προστασία της κύριας κατοικίας της (αρ.αιτ. 571/2016)!

ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΕΩΣ ΤΟ 2020!

Μηδενικές Καταβολές σε μακροχρόνια άνεργο έως το 2020 όρισε με προσωρινή διαταγή το Ειρηνοδικείο Καλλιθέας (αρ.αιτ. 159/2016). Ο εν λόγω δανειολήπτης είχε λάβει κάποια καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες σε χρόνο που μπορούσε να είναι απολύτως συνεπής στις υποχρεώσεις του (οι οποίες ανέρχονταν στο ποσό των 220 ευρώ μηνιαίως), δεδομένου ότι εργαζόταν και είχε ένα εισόδημα περί των 1.000 ευρώ, ωστόσο με την έλευση της οικονομικής κρίσης το 2010 έμεινε άνεργος και από τότε δεν έχει κατορθώσει να ανεύρει εργασία και λόγω της παντελούς έλλειψης εισοδήματος η κα Ειρηνοδίκης του όρισε μηδενικές καταβολές έως το 2020, οπότε και είναι η κύρια συζήτηση της αιτήσεως του.

ΔΟΣΗ 40 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ από 320 ΕΩΣ ΤΟ 2019 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ!

Η κα. Ειρηνοδίκης Νικαίας με προσωρινή διαταγή όρισε συνολική δόση μόλις 40 ευρώ από 320 σε συνταξιούχο δανειολήπτη με σύνταξη 1.100 ευρώ περίπου, ο οποίος είδε εντός της οικονομικής κρίσης το εισόδημα του να μειώνεται περί των 600 ευρώ μηνιαίως! Η ως άνω χαμηλή δόση θα καταβάλλεται από τον δανειολήπτη έως το 2019 που θα λάβει χώρα η κύρια συζήτηση της αίτησης του (αρ.αιτ. 498/2016).

ΔΟΣΗ 100 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ από 550 ΓΙΑ ΠΑΤΕΡΑ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΕΓΓΥΗΤΕΣ!

Συγκεκριμένα, πατέρας, συνταξιούχος, είχε λάβει στεγαστικό δάνειο με την εγγύηση των δύο τέκνων του με δόση 550 ευρώ μηνιαίως. Οι μειώσεις, όμως, της σύνταξης του σε συνδυασμό με τη μείωση μισθού του ενός τέκνου του και την περιέλευση σε ανεργία του άλλου κατέστησαν αδύνατη την αποπληρωμή της ως άνω δόσης, με την κα Ειρηνοδίκη Χαλανδρίου να εκδίδει τρεις προσωρινές διαταγές περί καταβολής ποσού μόνο 100 ευρώ το μήνα και για τους τρεις  (αρ.αιτ. 202-4/2017).

ΔΟΣΗ 180 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΑΠΟ 630(!) ΣΕ ΑΓΑΜΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ!

Η κα. Ειρηνοδίκης Αθηνών με προσωρινή διαταγή όρισε δόση μόνο 180 ευρώ από 630 σε άγαμη μητέρα, η οποία εργάζεται ως δημοτικός υπάλληλος και είδε τις αποδοχές της να μειώνονται από το ποσό των 1300 στο ποσό των 970 ευρώ λόγω της οικονομικής κρίσης! Παράλληλα, με την ως άνω προσωρινή διαταγή σταμάτησε και η παρακράτηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων επί του μισθού της εν λόγω δανειολήπτριας (αρ.αιτ. 1932/2017).

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΕΓΓΥΗΤΡΙΑ!

Προσωρινή Διαταγή περί αναστολής κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος της περιουσίας της δίχως ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΟΣΗΣ εξεδόθη από το Ειρηνοδικείο Αθηνών υπέρ χαμηλόμισθης δανειολήπτριας με σοβαρά προβλήματα υγείας και μείωση συντάξεως, η οποία είχε εγγυηθεί σε δάνειο του τέκνου της (αρ.αιτ. 1933/2017).

ΔΟΣΗ 100 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΑΠΟ 500 ΣΕ ΖΕΥΓΑΡΙ ΑΝΕΡΓΟΥ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΗΣ ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ!

Δόση μόλις 100 ευρώ μηνιαίως από αρχική 500 όρισε ο κ. Ειρηνοδίκης Αμαρουσίου  δυνάμει προσωρινής διαταγής σε ζευγάρι με χρέη περίπου 210.000 ευρώ! Το ως άνω ζευγάρι έχοντας μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 4.000 ευρώ κατέβαλλε συνολική δόση ύψους 500 ευρώ, πλην όμως μετά την έλευση της κρίσης ο μεν έμεινε άνεργος εκδηλώνοντας και σοβαρά προβλήματα υγείας και η δε είδε τις αποδοχές της να «κατρακυλούν» σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα και βάσει αυτών εκδόθηκε η ως άνω ευνοϊκότατη προσωρινή διαταγή. 

ΔΟΣΗ 150 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΑΠΟ 800(!) ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ

Η κα. Ειρηνοδίκης Αθηνών με προσωρινή διαταγή όρισε συνολική δόση 150 ευρώ από 800 σε συνταξιούχο αστυνομικό με σύνταξη 1.000 ευρώ, ο οποίος είδε εντός της οικονομικής κρίσης το εισόδημα του να μειώνεται περί των 1.300 ευρώ μηνιαίως! Παράλληλα, με την ως άνω προσωρινή διαταγή σταμάτησε και η παρακράτηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων επί της συντάξεως του εν λόγω δανειολήπτη, που θα λαμβάνει πλέον ολόκληρο το ποσό αυτής (αρ.αιτ. 1228/2017).

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΔΟΣΗ 1.000 ΕΥΡΩ (!) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ!

Μηδενικές καταβολές όρισε η κα. Ειρηνοδίκης Αθηνών με προσωρινή διαταγή σε προγραμματιστή ηλεκτρονικών υπολογιστών, δεδομένου ότι στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 υπάγονται και οι ελεύθεροι επαγγελματίες (αρ.αιτ. 1150/2017). Σημειωτέον ότι η συνολική δόση που έπρεπε να καταβάλλει ο συγκεκριμένος δανειολήπτης ξεπερνούσε κανονικά το ποσό των 1.000 ευρώ!

ΔΟΣΗ 200 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΑΠΟ 750 ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΕΩΣ ΤΟ 2019!

Δόση μόλις 200 ευρώ μηνιαίως από αρχική 750 όρισε ο κ. Ειρηνοδίκης Πειραιώς  δυνάμει προσωρινής διαταγής σε ιδιωτικό υπάλληλο με χρέη 117.000 ευρώ! Ο εν λόγω δανειολήπτης είδε τα εισοδήματα του να μειώνονται ραγδαία από την έλευση της οικονομικής κρίσης κι έπειτα και συγκεκριμένα από το ποσό των 2.500 μηνιαίως στο ποσό των 1.300 ευρώ, απ’ όπου συντηρείται και τριμελής οικογένεια, γεγονός που ορθώς ελήφθη υπ’ όψιν από το Δικαστήριο που εξέδωσε την ως άνω ευνοϊκότατη προσωρινή διαταγή και μάλιστα έως το 2019, οπότε και θα λάβει χώρα η κύρια δικάσιμος (αρ.αιτ. 247/2017).

ΔΟΣΗ 150 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΑΠΟ 1.500(!) ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΕΩΣ ΤΟ 2027!

Δόση μόλις 150 ευρώ μηνιαίως από αρχική 1.500 όρισε η κα Ειρηνοδίκης Πειραιώς με προσωρινή διαταγή σε ιδιωτική υπάλληλο με μισθό 1.100 ευρώ, η οποία κατά τον χρόνο ανάληψης των δανείων της ήταν με παντρεμένη και είχε ένα οικογενειακό εισόδημα της τάξεως των 3.500 ευρώ, πλην όμως από την έλευση της κρίσης το εισόδημα της «κατρακύλησε», ενώ χώρισε και με τον σύζυγο της (αρ.αιτ.: 116/2017)!

ΠΡΩΗΝ ΕΜΠΟΡΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ!

Μηδενικές Καταβολές όρισε η κα Ειρηνοδίκης Αθηνών με προσωρινή διαταγή σε άνεργη και διαζευγμένη δανειολήπτρια, πρώην ιδιοκτήτρια καταστήματος πώλησης υποδημάτων, «προσπερνώντας» ορθώς το γεγονός ότι διατηρούσε κατάστημα, διότι ανήκε στην κατηγορία των μικρεμπόρων λόγω μικρού τζίρου, έλλειψης προσωπικού και εν γένει πολύ περιορισμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας (αρ.αιτ.: 944/2017).

20 ΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΑΠΟ 600 ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟ!

Η κα. Ειρηνοδίκης Νέας Ιωνίας με προσωρινή διαταγή όρισε συνολική δόση μόλις 20 ευρώ από αρχική 600 σε ιδιωτική υπάλληλο με σημαντική μείωση μισθού εν μέσω κρίσης (από 1.100 στα 650 ευρώ) αλλά και προβλήματα υγείας, για οφειλές από καταναλωτικά δάνεια και κάρτες ύψους περίπου 55.000 ευρώ (αρ.αιτ. 178/2017).

ΑΡΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΦΑΠΑΞ!

Η κα. Ειρηνοδίκης Πειραιώς με προσωρινή διαταγή όρισε συνολική δόση 150 ευρώ σε συνταξιούχο δημόσια υπάλληλο έως το 2019! Παράλληλα, με την ως άνω προσωρινή διαταγή διατάχθηκε και η άρση της παρακράτησης επί της συντάξεως της εν λόγω δανειολήπτριας από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και θα λαμβάνει πλέον ολόκληρο το ποσό αυτής, ενώ διατάχθηκε και η προστασία του εφάπαξ που αναμένεται να λάβει λόγω συνταξιοδότησης (αρ.αιτ. 207/2017).

ΔΟΣΗ 20 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΑΠΟ 400(!) ΕΩΣ ΤΟ 2019 ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΟΥ ΕΧΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΓΑΜΗΣ ΘΥΓΑΤΕΡΑΣ!

Ο κ. Ειρηνοδίκης Χαλανδρίου εξέδωσε προσωρινή διαταγή για συνολική καταβολή μόλις 20 ευρώ μηνιαίως(!) προς τέσσερεις τράπεζες, αντί αρχικών δόσεων συνολικού ύψους 400 ευρώ, έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί αιτήσεως (αρ.αιτ. 64/2017) ιδιωτικής υπαλλήλου με μισθό μόλις 600 ευρώ που απώλεσε στα πλαίσια των περικοπών τη σύνταξη άγαμης θυγατέρας που λάμβανε, η οποία (αίτηση) εκδικάζεται το 2019, αντιλαμβανόμενος αφενός τη μείωση του μισθού της και αφετέρου την απώλεια της συντάξεως της, τα οποία δεν είχαν λάβει χώρα κατά τον χρόνο ανάληψης των δανείων της.

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΕΩΣ ΤΟ 2021 ΣΕ ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΟ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ - ΠΡΩΗΝ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟ ΕΤΑΙΡΟ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΟΑΕΕ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 300.000!

Προσωρινή Διαταγή περί αναστολής κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος της περιουσίας του δίχως ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΟΣΗΣ εξεδόθη από το Ειρηνοδικείο Πειραιώς υπέρ χαμηλόμισθου δανειολήπτη (πρώην ομορρύθμου εταίρου), ο οποίος είχε υποστεί μεγάλη μείωση εισοδήματος, έως το 2021 οπότε και εκδικάζεται η αίτηση του (αρ.αιτ. 532/2016).

ΔΟΣΗ 100 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΑΠΟ 3.500(!) ΕΩΣ ΤΟ 2020 ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΕΜΠΟΡΟ ΜΕ ΧΡΕΗ 700.000!

Η κα. Ειρηνοδίκης Καλλιθέας εξέδωσε προσωρινή διαταγή για συνολική καταβολή μόλις 100 ευρώ μηνιαίως αντί αρχικών δόσεων συνολικού ύψους 3.500 ευρώ(!) έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί αιτήσεως (αρ.αιτ. 16/2017), η οποία εκδικάζεται το 2020,  πρώην εμπόρου με χρέη περίπου 700.000 ευρώ, αναγνωρίζοντας ότι η παύση πληρωμών του δεν επήλθε όσο είχε την εμπορική ιδιότητα αλλά μεταγενέστερα ως φυσικό πρόσωπο και επιπλέον ότι σε κάθε περίπτωση η έλλειψη περιουσίας (δεν διέθετε ποτέ κινητή ή ακίνητη περιουσία) του στερούσε την πτωχευτική ικανότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Πτωχευτικό Κώδικα.

ΔΟΣΗ 150 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΑΠΟ 1500 ΕΩΣ ΤΟ 2024 ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΕΜΠΟΡΟ!

Η κα. Ειρηνοδίκης Πειραιώς εξέδωσε προσωρινή διαταγή για συνολική καταβολή μόλις 150 ευρώ μηνιαίως αντί αρχικών δόσεων συνολικού ύψους 1.500 ευρώ(!) έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί αιτήσεως (αρ.αιτ. 2207/2016), η οποία εκδικάζεται το 2024, πρώην εμπόρου (συνταξιούχου πλέον με σύνταξη 1.000 ευρώ) με χρέη περίπου 180.000 ευρώ, αναγνωρίζοντας ότι η παύση πληρωμών του δεν επήλθε όσο είχε την εμπορική ιδιότητα αλλά μεταγενέστερα ως φυσικό πρόσωπο!

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΟΕΚ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ!

Μηδενικές καταβολές ορίστηκαν από την κα Ειρηνοδίκη Αθηνών σε οφειλέτη στεγαστικού δανείου από τον πρώην ΟΕΚ στα πλαίσια προσωρινής διαταγής (με αρ.αιτ. 295/2017). Τα στεγαστικά δάνεια δε του πρώην ΟΕΚ υπάγονται πλέον και με τη σύμφωνη γνώμη του Αρείου Πάγου στο Νόμο Κατσέλη, παρά τις όποιες αρχικές διαφωνίες.

ΔΟΣΗ 200 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΑΠΟ 700 ΓΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ!

200 ευρώ δόση μηνιαίως από 700 όρισε με προσωρινή διαταγή η κα Ειρηνοδίκης Αχαρνών (αρ.αιτ.: 1229/2015) σε τρίτεκνο ζευγάρι δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι είχαν λάβει στεγαστικό δάνειο για αγορά οικίας και μετά την έλευση της οικονομικής κρίσης είδαν τις αποδοχές τους από το ποσό των 3.000 ευρώ να φθάνουν στο ποσό των 2.000 ευρώ.

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΕΩΣ ΤΟ 2020!

Μηδενικές Καταβολές σε μακροχρόνια άνεργο έως το 2020 όρισε με προσωρινή διαταγή το Ειρηνοδικείο Αχαρνών (αρ.αιτ. 66/2016). Ο εν λόγω δανειολήπτης είχε λάβει ένα επισκευαστικό δάνειο και ένα σεισμοδάνειο σε χρόνο που εργαζόταν και αυτός και η σύζυγος του και μπορούσε να είναι απολύτως συνεπής στις δόσεις του, δεδομένου ότι είχαν ένα εισόδημα περί των 2.000 ευρώ, ωστόσο με την έλευση της οικονομικής κρίσης το 2010 έμεινε άνεργος και έκτοτε διαβιούν με τον μισθό της συζύγου του που αντιστοιχεί περίπου στο ποσό των 500 ευρώ!

ΠΡΩΗΝ ΜΕΤΟΧΟΣ Α.Ε. ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ ΜΕ ΔΟΣΗ 150 ΑΠΟ 1.800 ΕΥΡΩ ΕΩΣ ΤΟ 2026!

Πρώην Μέτοχος ΑΕ έλαβε εξαιρετική προσωρινή διαταγή εκ του Ειρηνοδικείου Πειραιώς περί καταβολής δόσης μόλις 150 ευρώ μηνιαίως από 1.800(!) έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως του (αρ.αιτ.: 2172/2014), η οποία εκδικάζεται το 2026, για χρέη 350.000 ευρώ περίπου. Συγκεκριμένα, κρίθηκε, όπως δέχεται και η πλειοψηφία των Δικαστηρίων, ότι ο μέτοχος ΑΕ δεν αποκτά εμπορική ιδιότητα, παρά μόνο εάν ενεργεί εμπορικές πράξεις στο όνομα του.

ΔΟΣΗ 100 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΑΠΟ 3.500(!) ΕΩΣ ΤΟ 2021(!) ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΕΓΓΥΗΤΗ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΣΧΕΔΟΝ 300.000!

Δημόσιος Υπάλληλος εγγυήθηκε σε δάνεια, τα οποία μαζί με κάποιες προσωπικές του οφειλές, «άγγιζαν» σχεδόν τις 300.000 ευρώ! Η έλευση, όμως, της οικονομικής κρίσης οδήγησε σε αδυναμία πληρωμών τους πρωτοφειλέτες, με αποτέλεσμα ο ως άνω δανειολήπτης να βρεθεί εκτεθειμένος σε τεράστιες δανειακές υποχρεώσεις και ενώ και ο ίδιος είχε υποστεί ως δημόσιος υπάλληλος σημαντικές μειώσεις στις αποδοχές του, με αποτέλεσμα να μην δύναται να ανταποκριθεί σε αυτές στο ελάχιστο! Εξ ου η κα Ειρηνοδίκης Αμαρουσίου του χορήγησε την ως άνω ευνοϊκότατη προσωρινή διαταγή περί καταβολής δόσης μόνο 100 ευρώ προς όλες τις τράπεζες έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης του (αρ.αιτ. 298/2016), η οποία εκδικάζεται το 2021, με ταυτόχρονη προστασία όλης της ακίνητης περιουσίας του!

ΔΟΣΗ 100 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΑΠΟ 3.500(!) ΕΩΣ ΤΟ 2021(!) ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΕΓΓΥΗΤΗ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΣΧΕΔΟΝ 300.000!

Δημόσιος Υπάλληλος εγγυήθηκε σε δάνεια, τα οποία μαζί με κάποιες προσωπικές του οφειλές, «άγγιζαν» σχεδόν τις 300.000 ευρώ! Η έλευση, όμως, της οικονομικής κρίσης οδήγησε σε αδυναμία πληρωμών τους πρωτοφειλέτες, με αποτέλεσμα ο ως άνω δανειολήπτης να βρεθεί εκτεθειμένος σε τεράστιες δανειακές υποχρεώσεις και ενώ και ο ίδιος είχε υποστεί ως δημόσιος υπάλληλος σημαντικές μειώσεις στις αποδοχές του, με αποτέλεσμα να μην δύναται να ανταποκριθεί σε αυτές στο ελάχιστο! Εξ ου η κα Ειρηνοδίκης Αμαρουσίου του χορήγησε την ως άνω ευνοϊκότατη προσωρινή διαταγή περί καταβολής δόσης μόνο 100 ευρώ προς όλες τις τράπεζες έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης του (αρ.αιτ. 298/2016), η οποία εκδικάζεται το 2021, με ταυτόχρονη προστασία όλης της ακίνητης περιουσίας του!

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟ ΕΤΑΙΡΟ!

Μηδενικές Καταβολές όρισε η κα Ειρηνοδίκης Αθηνών με προσωρινή διαταγή σε άνεργη δανειολήπτρια πρώην ετερόρρυθμο εταίρο, καθώς ως γνωστόν ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν έχει εμπορική ιδιότητα και μπορεί να υπαχθεί κανονικά στις διατάξεις του Νόμου Κατσέλη (αρ.αιτ.: 2609/2016)! 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΑΕΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗ ΕΩΣ ΤΟ 2019!

Η κα. Ειρηνοδίκης Αχαρνών με προσωρινή διαταγή όρισε δόση μόλις 80 ευρώ μηνιαίως έως το 2019 σε αυτοκινητιστή (Ιδιοκτήτης ΤΑΞΙ που το οδηγεί ο ίδιος) για χρέη προς τράπεζες, εφορία αλλά και προς τον ΟΑΕΕ παρά τις ενστάσεις του ασφαλιστικού φορέα (αρ.αιτ.: 950/2016).

ΔΟΣΗ 50 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΑΠΟ 350 ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΕΩΣ ΤΟ 2020!

Σε 50 ευρώ μηνιαίως από 350 όρισε τη συνολική δόση η κα Ειρηνοδίκης Καλλιθέας (αρ.αιτ. 36/2017) δυνάμει προσωρινής διαταγής σε χαμηλόμισθο ιδιωτικό υπάλληλο με χρέη 50.000! Ο εν λόγω δανειολήπτης είδε τα εισοδήματα του να μειώνονται ραγδαία, με την κατάσταση να επιδεινώνεται μετά και το διαζύγιο του, γεγονότα που ορθώς ελήφθησαν υπ’ όψιν από το Δικαστήριο που εξέδωσε την ως άνω ευνοϊκότατη προσωρινή διαταγή και μάλιστα έως το 2020, οπότε και θα λάβει χώρα η κύρια δικάσιμος.

ΔΟΣΗ 20 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΩΣ ΑΠΟ 200 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2025 ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΡΙΑ!

Δόση μόλις 20 ευρώ το μήνα όρισε με προσωρινή διαταγή της η κα Ειρηνοδίκης Καλλιθέας σε μακροχρόνια άνεργη δανειολήπτρια και μάλιστα έως το 2025, οπότε και εκδικάζεται η αίτηση της (αρ.αιτ. 1486/2014). Η κα. Ειρηνοδίκης ορθώς έκρινε ότι η εν λόγω κατάσταση, δεδομένων των συνθηκών στον εργασιακό τομέα και δεδομένου ότι μιλάμε για μία γυναίκα περί των 40 ετών χωρίς κάποια ιδιαίτερη κατάρτιση, δεν αναμένεται να μεταβληθεί άμεσα και ως εκ τούτου χορήγησε την ως άνω εξαιρετική προσωρινή διαταγή.

ΔΟΣΗ 200 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΑΠΟ 1.000(!) ΣΕ ΑΝΕΡΓΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΡΙΑ!

Δόση μόλις 200 ευρώ από σύνολο 1.000 μηνιαίως όρισε η κα Ειρηνοδίκης Αθηνών με προσωρινή διαταγή σε δανειολήπτρια για χρέη περίπου 100.000 ευρώ, η οποία κατά τον χρόνο ανάληψης των δανείων είχε μία πολύ καλή εργασία (οικονομολόγος), εν συνεχεία όμως κατά την περίοδο της κρίσης περιήλθε σε κατάσταση ανεργίας στηριζόμενη πλέον αποκλειστικά  και μόνο στη σύνταξη του συζύγου της εξ ευρώ 1.000 περίπου (αρ.αιτ.: 1787/2016)!

ΔΟΣΗ 400 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΑΠΟ 2.500(!) ΕΩΣ ΤΟ 2019 ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΕΦΟΡΙΑ 300.000 ΕΥΡΩ!

Δόση 400 ευρώ από σύνολο 2.500 μηνιαίως έως το 2019 όρισε ο κ. Ειρηνοδίκης Τρικάλων με προσωρινή διαταγή σε δανειολήπτη για χρέη περίπου 300.000 ευρώ! Ο εν λόγω δανειολήπτης είδε το εισόδημα του να υποδιπλασιάζεται στην περίοδο της κρίσης, λόγω των περικοπών των συντάξεων, στο ποσό των 1.200 ευρώ περίπου, εκ του οποίου συντηρεί και την άνεργη σύζυγο του, γεγονότα που ελήφθησαν υπ’ όψιν από τον κ. Ειρηνοδίκη για την έκδοση της ανωτέρω αποφάσεως (αρ.αιτ.: 253/2016).

ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ!

Πρώην αλουμινοκατασκευαστής έλαβε εξαιρετική προσωρινή διαταγή εκ του Ειρηνοδικείου Αθηνών περί καταβολής δόσης μόλις 30 ευρώ μηνιαίως από σύνολο 1.000(!) έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως του (αρ.αιτ.: 2225/2016) για χρέη 150.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, θεωρήθηκε ορθώς μικρέμπορος, καθότι διέθετε μία μικρή επιχείρηση με χαμηλό τζίρο και δεν χρησιμοποιούσε προσωπικό, δραστηριοποιούμενος ατομικά μόνο με την προσωπική του εργασία. Επομένως, παρά το γεγονός ότι κατά τον χρόνο που έκλεισε την επιχείρηση του είχε ήδη προβεί σε παύση πληρωμών, κρίθηκε ότι δεν είχε πτωχευτική ικανότητα, καθότι μικρέμπορος  και ως εκ τούτου αναμένεται η οριστική υπαγωγή του στις διατάξεις του Νόμου Κατσέλη.

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΖΕΥΓΑΡΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ!

Μηδενικές Καταβολές σε ζευγάρι ανέργων έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κοινής αιτήσεως τους (αρ.αιτ.: 1712/2015) όρισε με προσωρινή διαταγή το Ειρηνοδικείο Αχαρνών. Το ως άνω ζευγάρι (και ενώ αμφότεροι εργάζονταν) είχε λάβει προ δεκαετίας στεγαστικό δάνειο σε ελβετικό φράγκο με δόση 260 ευρώ μηνιαίως. Μετά την έλευση της κρίσης, όμως, σταδιακά απώλεσαν και οι δύο τις εργασίες τους, ενώ η δόση του δανείου τους, λόγω της καταστροφικής αλλαγής της ισοτιμίας, «ανέβηκε» στο ποσό των 430 ευρώ, καθιστώντας ουσιαστικά ανέφικτη την αποπληρωμή της!

ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ!

Η κα Ειρηνοδίκης Καλλιθέας χορήγησε μία εξαιρετική προσωρινή διαταγή σε ιδιοκτήτρια κομμωτηρίου με σύζυγο άνεργο και τέσσερα τέκνα, χωρίς καμία υποχρέωση καταβολών προς τις πιστώτριες τράπεζες αλλά και προς τον ασφαλιστικό φορέα της (ΟΑΕΕ) έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως της (αρ.αιτ.:  76/2016),  αναγνωρίζοντας την οικονομική αδυναμία αυτής. Η ως άνω κομμώτρια δε υπάγεται ξεκάθαρα στις διατάξεις του Νόμου Κατσέλη, με δεδομένο ότι η επιχείρηση της είχε να κάνει καθαρά με παροχή υπηρεσιών και όχι και με εμπορία προϊόντων παράλληλα.

ΔΟΣΗ 60 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΑΠΟ 410 ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ!

Εκπαιδευτικός, ο οποίος συντηρεί τριμελή οικογένεια, είδε το εισόδημα του να «πέφτει» από τα 1.500 στα 900 ευρώ λόγω οικονομικής κρίσης, ενώ οι δανειακές του υποχρεώσεις έφθαναν το ποσό των 410 ευρώ. Την τεράστια αυτή μεταβολή των οικονομικών συνθηκών για τον ως άνω δανειολήπτη έλαβε ορθώς υπ’ όψιν της η κα Ειρηνοδίκης Πειραιώς και εξέδωσε προσωρινή διαταγή διάρκειας 2 ετών με υποχρέωση καταβολής δόσης μόλις 60 ευρώ από 410 (αρ.αιτ.: 157/2016).

ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ!

Ιδιοκτήτρια συνοικιακού ζαχαροπλαστείου έλαβε εξαιρετική προσωρινή διαταγή εκ του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας περί καταβολής δόσης μόλις 150 ευρώ έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως της (αρ.αιτ.: 340/2016) για χρέη 120.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και επαγγελματικών δανείων, δεδομένου ότι ορθώς θεωρήθηκε ως μικρέμπορος, καθότι διαθέτει μία μικρή συνοικιακή επιχείρηση με χαμηλό τζίρο και δίχως την παρουσία προσωπικού σε αυτήν.

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΗ ΜΕ 100.000 ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ!

Ζευγάρι με δύο ανήλικα τέκνα έλαβε προ οικονομικής κρίσης και προ της ελεύσεως των τέκνων του καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες συνολικού ύψους 100.000 ευρώ περίπου, έκτοτε όμως ο ερχομός των τέκνων τους σε συνδυασμό με τη μείωση των εισοδημάτων του ενός στο ποσό των 1.000 ευρώ περίπου και την περιέλευση σε ανεργία του άλλου, τους οδήγησαν σε αδυναμία πληρωμών, με αποτέλεσμα η κα Ειρηνοδίκης Μάσσητος (Κρανιδίου) να τους χορηγήσει προσωρινή διαταγή με μηδενικές καταβολές, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι τα ως άνω δάνεια ανελήφθησαν με άλλα οικονομικά δεδομένα για τους ως άνω αιτούντες, άλλες οικονομικές προοπτικές (η μία εκ των αιτούντων είναι αδιόριστη εκπαιδευτικός) και φυσικά με άλλη οικογενειακή κατάσταση (αρ.αιτ.: 29/2016).

ΔΟΣΗ 200 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΑΠΟ 700 ΣΕ ΖΕΥΓΑΡΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ!

Ζευγάρι Συνταξιούχων είδε τις αποδοχές του να υποδιπλασιάζονται εντός της περιόδου της οικονομικής κρίσης από το ποσό των 2.400 στο ποσό των 1.200 ευρώ, με αποτέλεσμα οι δόσεις του στεγαστικού τους δανείου ύψους 700 ευρώ να ξεπεράσουν το ήμισυ του εισοδήματος τους. Με γνώμονα, λοιπόν, το γεγονός αυτό η κα Ειρηνοδίκης Αθηνών εξέδωσε προσωρινή διαταγή για καταβολή μόλις του ποσού των 200 ευρώ μηνιαίως έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως τους (αρ.αιτ.: 5987/2015).


ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΞΙ) ΜΕ ΤΕΤΡΑΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ!

Η κα. Ειρηνοδίκης Αθηνών με προσωρινή διαταγή όρισε ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ σε αυτοκινητιστή (Ιδιοκτήτης ΤΑΞΙ που το οδηγεί ο ίδιος), ο οποίος μαζί με τη σύζυγο του η οποία λαμβάνει μία πενιχρή σύνταξη συντηρούν τετραμελή οικογένεια, έως την  έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως του (αρ.αιτ.: 950/2016).

ΔΟΣΗ 20 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΑΠΟ 580(!) ΣΕ ΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΡΙΑ!

Δόση μόλις 20 ευρώ για την επόμενη 2ετία από 580 όρισε η κα Ειρηνοδίκης Περιστερίου με προσωρινή διαταγή σε δανειολήπτρια, η οποία μετά τον θάνατο του συζύγου της και την περιέλευση σε ανεργία της ιδίας είδε το εισόδημα της «καταποντίζεται» από το συνολικό ποσό των 1.500 ευρώ στο ποσό των 370 ευρώ (σύνταξη χηρείας) και να βρίσκεται σε παντελή αδυναμία πληρωμής των δανειακών της υποχρεώσεων (αρ.αιτ.: 182/2016)! 

50 ΕΥΡΩ ΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΑΠΟ 300 ΣΕ ΧΑΜΗΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ!

Συνταξιούχος έλαβε στεγαστικό δάνειο για αγορά οικίας με δόση μόλις 300 ευρώ, ήτοι όσο ένα μίσθωμα, με εισόδημα τότε της τάξεως των 1.370 ευρώ μηνιαίως (εργαζόταν τότε). Δυστυχώς, όμως, μετά την έλευση της κρίσης η σύνταξη που έλαβε εν συνεχεία έφθασε να ανέρχεται πλέον μόλις στο ποσό των 450 ευρώ(!), με αποτέλεσμα να περιέλθει σε αδυναμία πληρωμών. Η απρόβλεπτη μεταβολή της οικονομικής κατάστασης της εν λόγω δανειολήπτριας ελήφθη υπ’ όψιν από την κα Ειρηνοδίκη Αθηνών και εξέδωσε προσωρινή διαταγή για καταβολή δόσης μόλις 50 ευρώ από 300 έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως της (αρ.αιτ.: 1279/2016).

200 ΕΥΡΩ ΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΑΠΟ 960 ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ!

Δημόσιος Υπάλληλος έλαβε καταναλωτικά δάνεια με συνολικές μηνιαίες δόσεις 960 ευρώ. Η έλευση, όμως, της οικονομικής κρίσης σε συνδυασμό με τις συνεχείς μειώσεις των μισθών μείωσαν το εισόδημα αυτού από το ποσό των 1.700 στο ποσό των 1.300 ευρώ μηνιαίως, με αποτέλεσμα να μην δύναται να ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις και εξ ου η κα Ειρηνοδίκης Αθηνών του χορήγησε την ως άνω προσωρινή διαταγή περί καταβολής δόσης μόνο 200 ευρώ προς όλες τις τράπεζες έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης του (αρ.αιτ. 1375/2016), με ταυτόχρονη προστασία όλης της ακίνητης περιουσίας του.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ!

Ευνοϊκότατη προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδικείου Περιστερίου επί αιτήσεως υπερχρεωμένου δανειολήπτη (αρ.αιτ. 150/2016), που έχει υποστεί μείωση της τάξεως του 50% στο εισόδημα του (900 ευρώ από 1.600!), με σύζυγο άνεργη και ανήλικο τέκνο, οι οποίοι, μάλιστα, διαμένουν σε μισθωμένη οικία. Συγκεκριμένα, η κα. Ειρηνοδίκης αντιλαμβανόμενη πλήρως την ραγδαία μεταβολή της οικονομικής κατάστασης του δανειολήπτη τον υποχρέωσε σε καταβολή δόσης μόλις 40 ευρώ μηνιαίως έως την κύρια συζήτηση της αιτήσεως του. Επίσης, ο αιτών διαθέτει και ένα αυτοκίνητο με παρακράτηση κυριότητας , το οποίο και αυτό προστατεύτηκε μέσω της ανωτέρω απόφασης και συγκεκριμένα προστατεύτηκε το δικαίωμα προσδοκίας κυριότητας του δανειολήπτη επ' αυτού, το οποίο σημαίνει ότι η δανείστρια εταιρεία υποχρεούται να ανέχεται πλέον την χαμηλότερη δόση που όρισε η κα. Ειρηνοδίκης για το δάνειο αγοράς του αυτοκινήτου, δίχως να έχει δικαίωμα να αξιώσει την επιστροφή του αυτοκινήτου με καταγγελία της σύμβασης και αυτό αποτελεί και το σημαντικό στοιχείο της ανωτέρω απόφασης! 

40 ΕΥΡΩ ΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΑΠΟ 7.000 ΕΥΡΩ(!!!) ΣΕ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ!

Υπερχρεωμένος δανειολήπτης, ο οποίος είχε εισέλθει σε ένα «φαύλο κύκλο» απανωτών δανειοδοτήσεων και αναχρηματοδοτήσεων, έλαβε την ως άνω εξαιρετική απόφαση προσωρινής διαταγής από το Ειρηνοδικείο Αθηνών (αρ.αιτ. 6925/2015), με την οποία υποχρεώνεται στην καταβολή μόλις 40 ευρώ το μήνα συνολικά απέναντι σε 8 (!) τράπεζες, με το συνολικό ποσό των αρχικών δόσεων του να έχει φθάσει τα 7.000 ευρώ σχεδόν μηνιαίως. Το Δικαστήριο ανεγνώρισε την ξεκάθαρη συνυπαιτιότητα των τραπεζών στον υπερδανεισμό του εν λόγω δανειολήπτη, ο οποίος σημειωτέον έχει δύο τέκνα πάσχοντα από σοβαρές ασθένειες και ανίκανα να εργαστούν, γεγονός που επίσης ελήφθη υπ’ όψιν από την κα Ειρηνοδίκη.

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΕΩΣ ΤΟ 2018 ΓΙΑ ΠΡΩΗΝ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΜΕ ΧΡΕΗ 450.000!

Η κα Ειρηνοδίκης Νέας Ιωνίας όρισε μηδενικές καταβολές δυνάμει προσωρινής διαταγής σε ζευγάρι πρώην ομορρύθμων εταίρων έως την κύρια συζήτηση της αιτήσεως τους (αρ.αιτ. 902/2015), καθώς η παύση των πληρωμών τους προς τις τράπεζες έλαβε χώρα 2 έτη μετά το κλείσιμο της εταιρείας τους σύμφωνα και με τις αναλυτικές κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών που προσκομίστηκαν κατά τη συζήτηση. Επομένως, βάσει του γεγονότος αυτού σε συνδυασμό την ένδεια των εν λόγω δανειοληπτών, οι οποίοι βρίσκονται στην ηλικία των 50 ετών, δίχως καμία επαγγελματική προοπτική, η κα Ειρηνοδίκης εξέδωσε την ανωτέρω προσωρινή διαταγή για χρέη μάλιστα ύψους 450.000 ευρώ(!) συμπεριλαμβανομένων και χρεών προς τον Ο.Α.Ε.Ε.

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ 1.300 ΕΥΡΩ ΔΟΣΕΙΣ(!) ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΗ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ!

Η κα. Ειρηνοδίκης Νικαίας με προσωρινή διαταγή όρισε ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ σε συνταξιούχο στρατιωτικό, ο οποίος είχε υποστεί μείωση 50% στο εισόδημα του (1.000 ευρώ σημερινό ύψος) λόγω των περικοπών εν μέσω οικονομικής κρίσης και σε άνεργη κομμώτρια που έκλεισε την επιχείρηση της το 2012, έως την  έκδοση οριστικής απόφασης επί της κοινής αιτήσεως τους (αρ.αιτ. 1007/2015). Παράλληλα, με την ως άνω προσωρινή διαταγή σταμάτησε και η παρακράτηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων επί της συντάξεως του εν λόγω δανειολήπτη, που θα λαμβάνει πλέον ολόκληρο το ποσό αυτής, ενώ προστατεύεται πλήρως και η κύρια κατοικία τους. Η έτερη δε δανειολήπτρια έκλεισε την επιχείρηση της το 2012, ωστόσο συνέχισε κανονικά τις πληρωμές της, ενώ σε κάθε περίπτωση επιχείρηση κομμωτηρίου που προβαίνει μόνο σε παροχή υπηρεσιών και ουχί και σε εμπορία προϊόντων υπάγεται κανονικά στις διατάξεις του Νόμου Κατσέλη.

100 ΕΥΡΩ ΕΩΣ ΑΠΟ 1.400 ΕΩΣ ΤΟ 2026(!) ΓΙΑ ΖΕΥΓΟΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΧΡΕΗ ΣΧΕΔΟΝ 200.000 ΕΥΡΩ!

Ζευγάρι αποτελούμενο από έναν δημόσιο και έναν ιδιωτικό υπάλληλο είδε τις αποδοχές του να υποδιπλασιάζονται εντός της περιόδου της οικονομικής κρίσης από το ποσό των 2.000 ευρώ στο ποσό των 1.000, με αποτέλεσμα οι δανειακές του υποχρεώσεις να ξεπεράσουν το παρόν εισόδημα του. Με γνώμονα, λοιπόν, το γεγονός αυτό και λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι το εν λόγω ζευγάρι είναι γονείς ενός ανηλίκου τέκνου, η κα Ειρηνοδίκης εξέδωσε προσωρινή διαταγή για συνολική καταβολή μόλις του ποσού των 100 ευρώ μηνιαίως έως την κύρια συζήτηση το 2026 (αρ.αιτ. 466-7/2015).

ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΜΟΛΙΣ 35 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΑΠΟ 350 ΣΕ ΑΝΕΡΓΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΡΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ!

Καταβολές μόλις 35 ευρώ μηνιαίως σε άνεργη δανειολήπτρια για καταναλωτικά δάνεια συνολικά ύψους 30.000 ευρώ περίπου έως την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της αιτήσεως της (αρ.αιτ. 403/2016) με προσωρινή διαταγή που εξέδωσε υπέρ της η κα Ειρηνοδίκης Πειραιώς.

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΡΙΑ, ΠΡΩΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ!

Μηδενικές καταβολές μέχρι την εκδίκαση της αίτησης της (με αρ.αιτ. 13564/2015) όρισε με προσωρινή διαταγή ο κ. Ειρηνοδίκης Θεσσαλονίκης σε άνεργη δανειολήπτρια ενός στεγαστικού δανείου ύψους 40.000 ευρώ, «προσπερνώντας» ορθώς το γεγονός ότι διατηρούσε κατάστημα, διότι ανήκε στην κατηγορία των μικρεμπόρων λόγω μικρού τζίρου, έλλειψης προσωπικού και εν γένει πολύ περιορισμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΞΙ) ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΑΝΕΡΓΗ ΚΑΙ 4 ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.!

Η κα. Ειρηνοδίκης Κορίνθου με προσωρινή διαταγή όρισε ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ σε αυτοκινητιστή (Ιδιοκτήτης ΤΑΞΙ που το οδηγεί ο ίδιος), ο οποίος αποτελεί το μοναδικό εισόδημα 6μελούς οικογενείας, έως την  έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως του (αρ.αιτ. 52/2016), η οποία εκδικάζεται σε ένα έτος!

70 ΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΑΠΟ 770 ΣΕ ΑΝΕΡΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ ΔΥΟ ΤΕΚΝΩΝ!

Η κα. Ειρηνοδίκης Αθηνών με προσωρινή διαταγή όρισε δόση 70 ευρώ από αρχική δόση 770 ευρώ(!) με ταυτόχρονη προστασία της κύριας κατοικίας σε άνεργη μητέρα δύο τέκνων, η οποία μάλιστα είναι και διαζευγμένη δίχως να λαμβάνει κάποια μηνιαία διατροφή εκ του συζύγου της, για οφειλές από στεγαστικά δάνεια 80.000 ευρώ, έως την  έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως της (αρ.αιτ. 274/2015).

200 ΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΑΠΟ 1.000 ΣΕ ΖΕΥΓΑΡΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ!

Ζευγάρι έλαβε, προ ελεύσεως της οικονομικής κρίσης, κάποια στεγαστικά δάνεια, μεταξύ των οποίων και ένα σε Ελβετικό Φράγκο, συνολικού ποσού άνω των 200.000 ευρώ. Τα τελευταία έτη, όμως, είδε το οικογενειακό εισόδημα του από το ποσό των 3.000 ευρώ μηνιαίως να «καταποντίζεται» στο ποσό των 1.300 ευρώ, δεδομένου ότι ο σύζυγος απώλεσε την εργασία του και η σύζυγος, δημόσιος υπάλληλος, υπέστη τεράστιες μειώσεις! Τα ανωτέρω γεγονότα, συμπεριλαμβανομένης και της αύξησης του κεφαλαίου αλλά και της δόσης του δανείου που έλαβαν σε ελβετικό φράγκο, ελήφθησαν ορθώς υπ’ όψιν από την κα Ειρηνοδίκη Χαλανδρίου, η οποία χορήγησε μία εξαιρετική προσωρινή διαταγή στο ως άνω ζευγάρι για καταβολή συνολικού ποσού 200 μηνιαίως έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως τους (αρ.αιτ. 1560/2016) με ταυτόχρονη προστασία της κύριας κατοικίας τους.

100 ΕΥΡΩ ΔΟΣΗ ΑΠΟ 350 ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΞΙ) ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΑΝΕΡΓΗ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ!

Η κα. Ειρηνοδίκης Αθηνών με προσωρινή διαταγή όρισε συνολική δόση 100 ευρώ σε αυτοκινητιστή (Ιδιοκτήτης ΤΑΞΙ που το οδηγεί ο ίδιος) έως την  έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως του (αρ.αιτ. 271/2016) με ταυτόχρονη προστασία της περιουσίας του! Το αρχικό ποσό των δόσεων του ως άνω δανειολήπτη ανερχόταν σε 350 ευρώ. Ο εν λόγω δανειολήπτης πέραν των μειώσεων των εισοδημάτων του εκ του γεγονότος ότι το ΤΑΞΙ πλέον θεωρείται «πολυτέλεια» για τους περισσότερους, ήλθε εντός της περιόδου της οικονομικής κρίσης και εις γάμου κοινωνία και απέκτησε και ένα τέκνο, η σύζυγος του όμως δεν έχει κάποιο εισόδημα, γεγονότα τα οποία έλαβε υπ’ όψιν της η κα Ειρηνοδίκη, ήτοι το γεγονός ότι συντηρεί πλέον τριμελή οικογένεια, και εξέδωσε την ως άνω ευνοϊκότατη προσωρινή διαταγή.

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ!

Καμία υποχρέωση καταβολών για καταναλωτικό δάνειο ύψους 20.000 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχο δανειολήπτρια έως την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της αιτήσεως της (αρ.αιτ. 1576/2016) με προσωρινή διαταγή που εξέδωσε υπέρ της η κα Ειρηνοδίκης Χαλανδρίου. Η εν λόγω δανειολήπτρια, η οποία σημειωτέον είναι και διαζευγμένη, βρέθηκε σε παντελή αδυναμία πληρωμής όταν είδε τη σύνταξη της να μειώνεται στο ποσό των 450 ευρώ.

300 ΕΥΡΩ ΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΑΠΟ 2.000 ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΡΙΑ!

Δανειολήπτρια έλαβε στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια με συνολικές μηνιαίες δόσεις 2.000 ευρώ κατά την προηγούμενη 10ετία με εισόδημα περί των 3.000 ευρώ. Η έλευση, όμως, της οικονομικής κρίσης σε συνδυασμό με τη συνταξιοδότηση της και τις ραγδαίες και συνεχείς μειώσεις των συντάξεων, μείωσαν κατά ποσοστό 60-70% το εισόδημα αυτής, με αποτέλεσμα να μην δύναται να ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις και εξ ου και η κα Ειρηνοδίκης Αθηνών της χορήγησε την ως άνω προσωρινή διαταγή περί καταβολής δόσης μόνο 300 ευρώ προς όλες τις τράπεζες έως το 2018(!), οπότε και θα εκδικασθεί η αίτηση της (αρ.αιτ. 3165/2015), με ταυτόχρονη προστασία όλης της ακίνητης περιουσίας της αποτελούμενης από μία κύρια και μία εξοχική κατοικία.

200 ΕΥΡΩ ΔΟΣΗ ΑΠΟ 1.160(!) ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ!

Η κα. Ειρηνοδίκης Ιλίου με προσωρινή διαταγή όρισε συνολική δόση 200 ευρώ σε συνταξιούχο αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος είχε υποστεί μείωση 40% στη σύνταξη του (1.100 ευρώ σημερινό ύψος) λόγω των περικοπών εν μέσω οικονομικής κρίσης και έχει σύζυγο χαμηλόμισθη και δύο άνεργα τέκνα, έως την  έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως του (αρ.αιτ. 1439/2015) που εκδικάζεται το 2026! Το αρχικό ποσό των δόσεων του ως άνω δανειολήπτη ανερχόταν σε 1.160 ευρώ με συνολικά χρέη 120.000 ευρώ! Παράλληλα, με την ως άνω προσωρινή διαταγή σταμάτησε και η παρακράτηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων επί της συντάξεως του εν λόγω δανειολήπτη, που θα λαμβάνει πλέον ολόκληρο το ποσό αυτής, ενώ προστατεύεται πλήρως και η κύρια κατοικία του.

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ!

Προσωρινή Διαταγή περί αναστολής κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος της περιουσίας του δίχως ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΟΣΗΣ εξεδόθη από το Ειρηνοδικείο Κρωπίας υπέρ ανέργου δανειολήπτη έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως του (αρ.αιτ. 846/2015).

80 ΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΑΠΟ 800 ΣΕ ΖΕΥΓΑΡΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ!

Ζευγάρι έλαβε στεγαστικό δάνειο σε Ελβετικό Φράγκο το έτος 2005. Δέκα έτη αργότερα, όμως, είδε το οικογενειακό εισόδημα του από το ποσό των 2.500 ευρώ μηνιαίως να «καταποντίζεται» στο ποσό των 1.300 ευρώ και παράλληλα την δόση του δανείου της από το ποσό των 520 ευρώ να «εκτοξεύεται», λόγω της καταστροφικής αλλαγής της ισοτιμίας ευρώ και ελβετικού φράγκου, στο ποσό των 800 ευρώ! Τα ανωτέρω γεγονότα ελήφθησαν ορθώς υπ’ όψιν από την κα Ειρηνοδίκη Περιστερίου, η οποία χορήγησε μία εξαιρετική προσωρινή διαταγή στο ως άνω ζευγάρι για καταβολή συνολικού ποσού 80 μηνιαίως έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως τους (αρ.αιτ. 478/2015) με ταυτόχρονη προστασία της κύριας κατοικίας τους. Σημειωτέον ότι ο άνδρας του ζευγαριού είναι Αστυνομικός και η γυναίκα πρώην εταίρος Ομόρρυθμης Εταιρίας, με την προσωρινή διαταγή να γίνεται δεκτή και ως προς αυτήν, δεδομένου ότι η παύση πληρωμών από μέρους της επήλθε μετά την έξοδο της από την ανωτέρω εταιρεία.

40 ΕΥΡΩ ΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΑΠΟ 740 ΣΕ ΑΝΕΡΓΟ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΧΑΜΗΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ!

Δανειολήπτης έλαβε δύο στεγαστικά δάνεια με συνολικές μηνιαίες δόσεις 740 ευρώ το μήνα στις αρχές της προηγούμενης 10ετίας με οικογενειακό εισόδημα περί των 3.000 ευρώ. Μετά την έλευση της οικονομικής κρίσης, όμως, ο ίδιος περιήλθε σε καθεστώς μακροχρόνιας ανεργίας και η σύζυγος του υπέστη μεγάλη μείωση περί του 40% στη σύνταξη της με αποτέλεσμα το εισόδημα τους να καταστεί σχεδόν ισόποσό των δανειακών τους υποχρεώσεων, γεγονός που αναγνώρισε η κα Ειρηνοδίκης Αθηνών χορηγώντας προσωρινή διαταγή για πλήρη προστασία της περιουσίας του συγκεκριμένου δανειολήπτη με υποχρέωση συνολικής δόσης μόλις 40 ευρώ μηνιαίως έως την κύρια συζήτηση της αίτησης του (αρ.αιτ. 4934/2015).

40 ΕΥΡΩ ΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΑΠΟ 400 ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΟΥ!

Η κα. Ειρηνοδίκης Αθηνών με προσωρινή διαταγή όρισε συνολική δόση 40 ευρώ σε στρατιωτικό, ο οποίος είχε υποστεί μείωση 20% στο μισθό του αλλά και σε μίσθωμα που λάμβανε από ποσοστό καταστήματος που κατείχε (σημερινό συνολικό εισόδημα 1.200 ευρώ), έως την  έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως του (αρ.αιτ. 4927/2015) με ταυτόχρονη προστασία της περιουσίας του! Το αρχικό ποσό των δόσεων του ως άνω δανειολήπτη ανερχόταν σε 400 ευρώ με συνολικά χρέη 120.000 ευρώ περίπου! Ο εν λόγω δανειολήπτης πέραν των μειώσεων των εισοδημάτων του, ήλθε και εις γάμου κοινωνία και απέκτησε και ένα τέκνο, η σύζυγος του όμως δεν έχει κάποιο εισόδημα, γεγονότα τα οποία έλαβε υπ’ όψιν της η κα Ειρηνοδίκη, ήτοι το γεγονός ότι συντηρεί πλέον τριμελή οικογένεια, και εξέδωσε την ως άνω ευνοϊκότατη προσωρινή διαταγή.

ΟΠΩΡΟΠΩΛΗΣ (ΜΑΝΑΒΗΣ) ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ!

Ιδιαιτέρως ευνοϊκή προσωρινή διαταγή χορηγήθηκε σε οπωροπώλη (μανάβη) εκ του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (αρ.αιτ. 673/2015), ο οποίος λόγω μικρού τζίρου, έλλειψης προσωπικού και εν γένει πολύ περιορισμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας θεωρήθηκε ορθώς μικρέμπορος και μάλιστα δεν του επεβλήθη καν υποχρέωση καταβολών έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως του λόγω έλλειψης εισοδημάτων, καθότι η ατομική του επιχείρηση κινείται σε ζημιογόνα επίπεδα.

90 ΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΑΠΟ 460 ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ!

Ο κ. Ειρηνοδίκης Αθηνών με προσωρινή διαταγή όρισε δόση 90 ευρώ από αρχική δόση 460 ευρώ(!) για οφειλή στεγαστικού δανείου 150.000 ευρώ σε συνταξιούχο, ο οποίος είχε υποστεί μείωση 40% στη σύνταξη του (1.400 ευρώ σημερινό ύψος) λόγω των περικοπών εν μέσω οικονομικής κρίσης και συντηρεί συν τοις άλλοις και την άνεργη σύζυγο του, έως την  έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως του (αρ.αιτ. 854/2015) το 2022!

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ!

Καμία υποχρέωση καταβολών σε χαμηλόμισθο δανειολήπτη έως την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της αιτήσεως του (αρ.αιτ. 596/2015) με προσωρινή διαταγή που εξέδωσε υπέρ του η κα Ειρηνοδίκης Καλλιθέας, όπου προβλέπεται και προστασία της κύριας κατοικίας του. Ο εν λόγω δανειολήπτης βρέθηκε σε παντελή αδυναμία πληρωμής όταν το εισόδημα του από 1.000 μηνιαίως μειώθηκε στα 250(!) με την δόση του δανείου του (στεγαστικό) να ανέρχεται στο ποσό των 350 ευρώ!

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΔΥΟ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ ΧΡΕΩΝ!!!

Το Ειρηνοδικείο Καλλιθέας και το Ειρηνοδικείου Καρύστου εξέδωσαν αμφότερα προσωρινές διαταγές για ΚΑΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ σε δύο όμοιες υποθέσεις, όπου τέκνο και σύζυγος κληρονόμησαν αναγκαστικά τα χρέη από τον αποθανόντα σύζυγο και πατέρα, δεδομένου ότι δεν υπήρχε δυνατότητα αποποιήσεως εκ του γεγονότος ότι στην κληρονομία υπήρχε και η κύρια κατοικία τους, αλλά δυστυχώς δεν υφίσταται καμία δυνατότητα να ανταπεξέλθουν σε αυτό λόγω ανεργίας.

ΠΡΩΗΝ ΕΤΑΙΡΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ!

Η κα. Ειρηνοδίκης εξέδωσε προσωρινή διαταγή για συνολική καταβολή μόλις 100 ευρώ αντί αρχικών δόσεων συνολικού ύψους 1.070 ευρώ(!) έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως της (αρ.αιτ. 5982/2015) σε πρώην ομόρρυθμο εταίρο με χρέη περίπου 320.000 ευρώ αναγνωρίζοντας ότι η παύση πληρωμών της εν λόγω δανειολήπτριας δεν επήλθε όσο είχε την εμπορική ιδιότητα αλλά μεταγενέστερα ως φυσικό πρόσωπο και λαμβανομένης υπ’ όψιν και της οικονομικής της δυσπραγίας της χορήγησε την ανωτέρω τόσο ευνοϊκή προσωρινή διαταγή με ταυτόχρονη προστασία της κύριας κατοικίας της!

40 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΑΠΟ 470 ΣΕ ΑΝΕΡΓΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΡΙΑ!

Δανειολήπτρια με οικογενειακό εισόδημα περί των 2.000 ευρώ μηνιαίως προ οικονομικής κρίσης έλαβε στεγαστικό δάνειο με δόση 450 ευρώ το μήνα, κατάσταση που όμως ανατράπηκε λόγω κρίσης ευρισκόμενοι πλέον και αυτή και ο σύζυγος της σε καθεστώς ανεργίας με δύο τέκνα, με την τεράστια αυτή μεταβολή των οικονομικών τους δεδομένων να παίζει καθοριστικό ρόλο στην προσωρινή διαταγή για καταβολή μόλις 40 ευρώ μηνιαίως που χορήγησε ο κ. Ειρηνοδίκης Χαλκίδας έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως της (αρ.αιτ. 36/2016) με ταυτόχρονη προστασία της κύριας κατοικίας τους.

KAMIA ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΟ ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΕΩΣ ΤΟ 2022!

Η κα Ειρηνοδίκης Αθηνών κρίνοντας επί της υπ’ αρ. 1569/2015 αιτήσεως δανειολήπτη ηλικίας 30 ετών με μισθό της τάξεως των 500 ευρώ απεφάνθη ότι, δεδομένης της κατάστασης στον εργασιακό τομέα, η αδυναμία αυτού για ανταποκριθεί σε χρέη ύψους 200.000 ευρώ αναδεικνύεται ως μόνιμη και όχι παροδική, με αποτέλεσμα να του χορηγήσει προσωρινή διαταγή προστατεύοντας τον έως τον Μάρτιο του 2022 (ημερομηνία κυρίας συζήτησης) δίχως καμία υποχρέωση καταβολής δόσης για την επόμενη 6ετία!

ΑΓΡΟΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ ΜΕ ΔΟΣΗ 300 ΕΥΡΩ ΑΠΟ 1.700 ΜΗΝΙΑΙΩΣ!

Αγρότης και έμπορος των προϊόντων που παράγει, κατέθεσε την υπ’ αρ. 569/2015 αίτηση του για υπαγωγή στις διατάξεις του Νόμου Κατσέλη ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας Κρήτης. Κατά την πρώτη συζήτηση για την χορήγηση προσωρινής διαταγής η κα Ειρηνοδίκης ορθώς απέρριψε τις εσφαλμένες ενστάσεις των τραπεζών περί ύπαρξης εμπορικής ιδιότητας, παρά το γεγονός ότι ο δανειολήπτης έχει τζίρο περίπου 45.000 ευρώ κατά μέσο όρο ετησίως και χορήγησε σ’ αυτόν προσωρινή διαταγή προστατεύοντας την κύρια κατοικία του έως την κύρια συζήτηση με δόσεις μόλις 300 ευρώ μηνιαίως από 1.700 όπου ανερχόντουσαν!

100 ΕΥΡΩ ΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΑΠΟ 2.000 ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ!

Πολύτεκνο ζευγάρι δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο είδε τις αποδοχές του να υποδιπλασιάζονται κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, έλαβε μία ιδιαιτέρως ευνοϊκή προσωρινή διαταγή από το Ειρηνοδικείο Ιλίου (αρ. αιτ. 1146 και 1147/2014) για καταβολή δόσης 50 ευρώ έκαστος, ήτοι 100 ευρώ αμφότεροι, από το ποσό των 2.000 ευρώ που έπρεπε να καταβάλλουν κανονικά προς τις τράπεζες, με την κα Ειρηνοδίκη να αντιλαμβάνεται ορθά την τεράστια και απρόβλεπτη μεταβολή στα οικονομικά δεδομένα του ζευγαριού.

ΔΟΣΗ 150 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΑΠΟ 970 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΕΩΣ ΤΟ 2022!

Σε 100 ευρώ μηνιαίως έως το 2022 όρισε συνολικά τις δόσεις συνταξιούχου δανειολήπτη με αρχικές μηνιαίες δόσεις 970 ευρώ(!) η κα Ειρηνοδίκης Αθηνών (αρ.αιτ. 1860/2015) δυνάμει προσωρινής διαταγής, το εισόδημα του οποίου είχε παρουσιάσει μείωση (λόγω και της απώλειας της συζύγου του) 70% από την έλευση της οικονομικής κρίσης μέχρι σήμερα και συγκεκριμένα είχε μειωθεί από το ποσό των 3.000 ευρώ στο ποσό των 1.100 ευρώ, εκ του οποίου συντηρεί και την άνεργη κόρη του.

50 ΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΑΠΟ 900 ΣΕ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΡΙΑ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΩΣ ΤΟ 2022!

Ιδιωτική Υπάλληλος έλαβε στεγαστικό δάνειο σε Ελβετικό Φράγκο το έτος 2006, παρασυρόμενη από τις τότε παραινέσεις των τραπεζών. Δέκα έτη αργότερα, όμως, είδε το εισόδημα της από το ποσό των 1.600 ευρώ μηνιαίως να «καταποντίζεται» στο ποσό των 760 ευρώ και παράλληλα την δόση του δανείου της από το ποσό των 530 ευρώ να «εκτοξεύεται», λόγω της καταστροφικής αλλαγής της ισοτιμίας ευρώ και ελβετικού φράγκου, στο ποσό των 800 ευρώ! Τα ανωτέρω γεγονότα ελήφθησαν ορθώς υπ’ όψιν από την κα Ειρηνοδίκη Αθηνών, η οποία χορήγησε μία εξαιρετική προσωρινή διαταγή στην ως άνω δανειολήπτρια για καταβολή ποσού 50 μηνιαίως έως τον Απρίλιο του 2022, οπότε και θα λάβει χώρα η κύρια συζήτηση επί της αιτήσεως της (αρ.αιτ. 1861/2015).

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΗ, ΠΡΩΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Η κα. Ειρηνοδίκης Αθηνών χορήγησε σε άνεργο οικογενειάρχη μία ιδιαιτέρως ευνοϊκή προσωρινή διαταγή έως τον Νοέμβριο του έτους 2021(!), ημερομηνία κυρίας δικασίμου (αρ.αιτ. 9518/2014), λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι βιώνει την απόλυτη ένδεια μαζί με την επίσης άνεργη σύζυγο του και τα δύο τέκνα τους. Συγκεκριμένα, ο συγκεκριμένος δανειολήπτης δεν έχει καμία υποχρέωση καταβολής έως τον Νοέμβριο του 2021, ενώ παράλληλα η ακίνητη περιουσία του είναι απολύτως προστατευμένη. Ως μικροβιοτέχνης δε διατηρών επιχείρηση κατασκευής τουριστικών αναμνηστικών, θεωρήθηκε ορθώς ότι εμπίπτει στην κατηγορία των μικρεμπόρων, δεδομένου ότι μιλάμε για μία προσωπική επιχείρηση που τα ως άνω αναμνηστικά κατασκευάζονταν από τον ίδιο. Παράλληλα, και η σημαντική ακίνητη περιουσία του δανειολήπτη, ήτοι ένα διαμέρισμα, ένα κατάστημα και έξι θέσεις στάθμευσης, θεωρήθηκε ότι δεν μπορεί να είναι άμεσα αξιοποιήσιμη μέσω εκποίησης λόγω της κατάστασης στο χώρο της αγοράς ακινήτων, ενώ πολύ σωστά θεωρήθηκε ότι μόνο μέσα από την οικονομική εκμετάλλευση της περιουσίας του (μέσω εκμίσθωσης) ο δανειολήπτης μπορεί να ανακάμψει οικονομικά.

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Προσωρινή Διαταγή για μηδενικές καταβολές(!) έλαβε ζευγάρι χαμηλόμισθου ιδιωτικού υπαλλήλου και άνεργης με 4 τέκνα από την κα. Ειρηνοδίκη Αθηνών (αρ.αιτ. 4128/2015) λόγω τεράστιας μείωσης του εισοδήματος του από τα 1.400 στα 560 ευρώ!

50 ΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΓΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΔΟΣΗ 400 ΕΥΡΩ

Βάσει προσωρινής διαταγής ορίστηκε δόση ποσού μόλις 50 ευρώ από 400 ευρώ(!) για ζευγάρι ηλικιωμένων με οφειλές περίπου 100.000 ευρώ (αρ. αιτ. 4217/2015), δεδομένης της μείωσης της σύνταξης του ανδρός που αποτελεί και το μοναδικό εισόδημα του ζευγαριού σε ποσό κάτω των 900 ευρώ!

150 ΕΥΡΩ ΔΟΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΔΟΣΗ 620 ΕΥΡΩ

Συνταξιούχος δανειολήπτης με μείωση σύνταξης περί του 40%, ήτοι από το ποσό των 2.200 ευρώ στο ποσό των 1.400 ευρώ και με σύζυγο ασχολούμενη με οικιακά, χωρίς εισόδημα, έλαβε μία ιδιαιτέρως ευνοϊκή προσωρινή διαταγή από την κα. Ειρηνοδίκη Αθηνών μέχρι την κύρια δικάσιμο για καταβολή μόλις του ποσού των 150 ευρώ μηνιαίως (αρ.αιτ. 4245/2015).

220 ΕΥΡΩ ΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΑΠΟ 1.100 ΕΥΡΩ(!) ΓΙΑ ΖΕΥΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Δ.Υ. ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤ. Κ' ΔΑΝΕΙΩΝ!

Ζεύγος Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων είχε συνολικές οφειλές περί των 130.000 ευρώ!  Οι δανειακές τους υποχρεώσεις ανέρχονταν περί του ποσού των 1.100 ευρώ συνολικά το μήνα. Τα εν λόγω δάνεια, όμως, ανελήφθησαν προ οικονομικής κρίσης οπότε και το εισόδημα του ζευγαριού ξεπερνούσε τις 4.000 ευρώ μηνιαίως. Πλέον το ως άνω ζεύγος, το οποίο σημειωτέον έχει και τρία τέκνα, έχει δεχθεί μία μείωση άνω του 50%(!) στις αποδοχές του. Τα γεγονότα αυτά και συγκεκριμένα την ραγδαία και απρόβλεπτη μεταβολή της οικονομικής κατάστασης του ως άνω ζευγαριού έλαβε ορθώς υπ' όψιν η κα Ειρηνοδίκης Καλλιθέας και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι κάνουμε λόγο για μία πενταμελή οικογένεια, όρισε δόσεις για αμφοτέρους μόλις στο ποσό των 220 ευρώ το μήνα συμμέτρως προς τις τράπεζες με ταυτόχρονη προστασία ολόκληρης της ακίνητης περιουσίας τους έως το 2021, οπότε και θα λάβει χώρα η κύρια δικάσιμος των αιτήσεων τους (αρ.αιτ. 494 - 495/2015).

150 ΕΥΡΩ ΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΑΠΌ 2.000 ΕΥΡΩ(!) ΓΙΑ ΗΛΙΚΕΙΩΜΕΝΟ ΖΕΥΓΑΡΙ

Ηλικιωμένο ζευγάρι, ήτοι άντρας χαμηλοσυνταξιούχος με σύνταξη κάτω των 1.000 ευρώ και γυναίκα δίχως κάποιο εισόδημα, είχαν συνολικές οφειλές άνω των 300.000 ευρώ!  Η κα Ειρηνοδίκης Περιστερίου εκτιμώντας τις πολύ περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες του ζευγαριού και φυσικά αναγνωρίζοντας την ξεκάθαρη συνυπαιτιότητα των τραπεζών στον υπερδανεισμό τους, όρισε δόσεις για αμφοτέρους μόλις στο ποσό των 150 ευρώ το μήνα συμμέτρως προς τις τράπεζες με ταυτόχρονη προστασία της μοναδικής τους κατοικίας έως το 2018, οπότε και θα λάβει χώρα η κύρια δικάσιμος των αιτήσεων τους. Σημειωτέον ότι οι κανονικές δόσεις του ως άνω ζευγαριού ξεπερνούσαν το ποσό των 2.000 ευρώ!

200 ΕΥΡΩ ΔΟΣΗ ΑΠΟ 1.060(!) ΤΟ ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ!

Σε 200 ευρώ μηνιαίως όρισε συνολικά τις δόσεις δύο στεγαστικών δανείων (56.000 και 64.000 ευρώ) με αρχικές μηνιαίες δόσεις 1.060 ευρώ(!!) η κα Ειρηνοδίκης Αθηνών (αρ.αιτ. 2233/2015) δυνάμει προσωρινής διαταγής! Ο δανειολήπτης είναι συνταξιούχος με σύζυγο ιδιοκτήτρια καταστήματος εμπορίας αξεσουάρ αυτοκινήτων, της οποίας τα εισοδήματα έχουν υποστεί τεράστια πτώση λόγω της κρίσης στο χώρο του αυτοκινήτου και κόρη φοιτήτρια. Συνολικά, το οικογενειακό τους εισόδημα έχει δεχθεί μείωση 50%, γεγονός που ορθώς ελήφθη υπ' όψιν από την κα Ειρηνοδίκη συνυπολογιζομένης φυσικά και της "εκτίναξης" του κόστους ζωής. 

ΑΛΙΕΥΣ (ΨΑΡΑΣ) ΩΣ ΜΙΚΡΕΜΠΟΡΟΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ ΜΕ ΔΟΣΗ 195 ΕΥΡΩ ΕΩΣ ΤΟ 2025 ΑΝΤΙ ΤΩΝ 2.000 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΜΗΝΙΑΙΩΣ!

Αλιεύς (Ψάρας), ο οποίος ψαρεύει μόνος του με ιδιόκτητο καϊκι και πωλεί τα αλιεύματα του ως πλανόδιος θεωρήθηκε, ορθώς, μικρέμπορος από τον κ. Ειρηνοδική Ιλίου (αρ.αιτήσεως 106/2014), ο οποίος αφού έλαβε υπ' όψιν του και το γεγονός ότι η σύζυγος του αιτούντος απασχολείται μόνο ευκαιριακά, του χορήγησε μία ευνοϊκότατη προσωρινή διαταγή περί προστασίας ολόκληρης της ακίνητης και κινητής περιουσίας του, υπό τον όρο καταβολής ποσού 195 ευρώ μηνιαίως έως το 2025 για χρέη συνολικού ύψους άνω των 160.000 ευρώ και ενώ οι συνολικές του δόσεις προς τις τράπεζες ανέρχονταν περίπου στο ποσό των 2.000 ευρώ μηνιαίως(!), ήτοι του όρισε να καταβάλλει για μία 10ετία μόνο το 10% κάθε δόσης!

ΕΜΠΟΡΟΣ ΕΡΧΟΓΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΜΙΚΡΕΜΠΟΡΟΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ ΜΕ ΔΟΣΗ 66 ΕΥΡΩ ΕΩΣ ΤΟ 2025 ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 160.000 ΕΥΡΩ!

Στην παρούσα περίπτωση (αρ.αιτήσεως 108/2015)  η κα. Ειρηνοδίκης Καλλιθέας έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς μας περί μικρεμπορίας, δεδομένου ότι πληρούνταν άπασες οι προϋποθέσεις (μικρός τζίρος, περιορισμένη επιχειρηματική δραστηριότητα, έλλειψη προσωπικού, έλλειψη επένδυσης κεφαλαίου) καθώς κάνουμε λόγο για μία μικρή ατομική επιχείρηση εμπορίας εργοχείρων και ψευδοκοσμημάτων που κατασκευάζει ιδιοχείρως η αιτούσα, η οποία (επιχείρηση) μάλιστα είναι ήδη ζημιογόνα, ενώ έλαβε υπ' όψιν της και το γεγονός ότι ο σύζυγος της αιτούσας είναι άνεργος, και κατ' επέκταση της χορήγησε μία ιδιαιτέρως ευνοϊκή προσωρινή διαταγή περί προστασίας ολόκληρης της ακίνητης και κινητής περιουσίας της, υπό τον όρο καταβολής μόλις 66 ευρώ μηνιαίως προς την πιστώτρια τράπεζα έως τον Ιούνιο του 2025 για χρέη συνολικού ύψους άνω των 160.000 ευρώ!!!  

250 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΕΩΣ ΤΟ 2025 ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ 220.000 ΕΥΡΩ(!) ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤ. Κ' ΔΑΝΕΙΩΝ!

Σε διαζευγμένη μητέρα και δημόσιο υπάλληλο με μηνιαίο μισθό της τάξεως των 1.400 ευρώ, εκ του οποίου συντηρεί και την ημιαπασχολούμενη κόρη της, και με οφειλές 220.000 ευρώ περίπου(!), χορηγήθηκε από την κα. Ειρηνοδίκη Καλλιθέας μία εξαιρετική προσωρινή διαταγή (αρ.αιτ. 106/2015), βάσει της οποίας θα καταβάλλει μόνο το ποσό των 250 ευρώ μηνιαίως για μία δεκαετία(!) και επιπλέον θα προστατεύεται ολόκληρη η κινητή και ακίνητη περιουσία της, ενώ παράλληλα το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σταματά άμεσα, μετά την κοινοποίηση σ΄αυτό της εν λόγω προσωρινής διαταγής, και την παρακράτηση από το μισθό της.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ(!) ΣΕ ΗΜΙΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΗ ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑ!

Ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας επιτύχαμε την έκδοση προσωρινής διαταγής επί της υπ' αρ. 107/2015 αιτήσεως του Ν. 3869/2010 ημιπασχολούμενης οφειλέτριας με μισθό μόλις 450 ευρώ χωρίς ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ(!), με την ταυτόχρονη προστασία ολόκληρης της περιουσίας της έως την επανασύζητηση της υπόθεσης, η οποία θα λάβει χώρα μετά το πέρας σχεδόν δύο ετών!

ΕΜΠΟΡΟΣ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ-ΚΑΡΤΩΝ ΩΣ ΜΙΚΡΕΜΠΟΡΟΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ!

Μερίδα εμπόρων, ως γνωστόν, δύνανται και αυτοί να ενταχθούν ως μικρέμποροι στο Νόμο Κατσέλη, εφόσον πληρούν βέβαια τις βασικές προϋποθέσεις του μικρεμπόρου (μικρός τζίρος, περιορισμένη επιχειρηματική δραστηριότητα, έλλειψη προσωπικού, έλλειψη επένδυσης κεφαλαίου). Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, τα καταστήματα με σφραγίδες, επαγγελματικές κάρτες κτλ έχουν πληγεί τα μέγιστα από την κρίση, διότι απευθύνονται σε έτερους ελεύθερους επαγγελματίες, ήτοι στον χώρο που έχει υποστεί τη μεγαλύτερη ζημία λόγω υπέρμετρης φορολογίας, έλλειψης ρευστότητας κτλ. Στην παρούσα περίπτωση (αρ.αιτήσεως 1391/2014)  η Ειρηνοδίκης Καλλιθέας έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς μας περί ξεκάθαρης μικρεμπορίας και συνεκτιμώντας και την κατακόρυφη πτώση των εισοδημάτων του αιτούντος και της αιτούσας συζύγου του (χαμηλόμισθη ιδιωτική υπάλληλος) στο ποσό των 1.000 ευρώ πλέον, τους χορήγησε (κοινή αίτηση) προσωρινή διαταγή περί προστασίας ολόκληρης της ακίνητης και κινητής περιουσίας τους, υπό τον όρο καταβολής μόλις 80 ευρώ μηνιαίως για χρέη σημειωτέον συνολικού ύψους περίπου 110.000 ευρώ!!!  

50 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΓΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2021!

Σε 50 ευρώ μηνιαιώς όρισε συνολικά τη δόση για δύο στεγαστικά δάνεια(!), με συνολικό οφειλόμενο ποσό 80.000 ευρώ και αρχικές δόσεις 350 και 150 ευρώ αντίστοιχα(!!), η κα Ειρηνοδίκης Αθηνών (αρ.αιτ. 4913/2014-4915/2014) δυνάμει προσωρινής διαταγής μέχρι τις 20/01/2021, οπότε και θα λάβει χώρα η κύρια δικάσιμος! Μία εύλογη προσωρινή διαταγή για έναν οδηγό ταξί (πρώην οικοδομό, που βρέθηκε σε δεινή οικονομική θέση λόγω της "καθίζησης" της οικοδομής) και την άνεργη σύζυγο του, οι οποίοι ήσαν συνοφειλέτες στα δύο παραπάνω στεγαστικά δάνεια. 

40 ΕΥΡΩ ΔΟΣΗ ΑΠΟ 550(!) ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ!

Σε 40 ευρώ μηνιαιώς όρισε τη δόση στεγαστικού δανείου με αρχική δόση 550 ευρώ(!!) η κα Ειρηνοδίκης Αθηνών (αρ.αιτ. 4488/2014) δυνάμει προσωρινής διαταγής! Η δανειολήπτρια είναι χαμηλοσυνταξιούχος με σύζυγο οδηγό ταξί, του οποίου τα εισοδήματα έχουν υποστεί καθίζηση εν μέσω οικονομικής κρίσης και δύο τέκνα ενήλικα μεν, εξαρτώμενα ακόμα οικονομικά δε. Με συνολικό οικογενειακό εισόδημα κάτω των 1.000 ευρώ πλέον, το οποίο ορθώς η κα Ειρηνοδίκης έκρινε ανεπαρκές βάσει και των "ευλόγων δαπανών διαβίωσης" για μία τετραμελή οικογένεια, και με την κατάσταση αυτή ορθώς και πάλι να εκτιμάται εκ του Δικαστηρίου ως μόνιμη και παγειωθείσα, ορίστηκε ως δόση μέχρι το 2020, ήτοι μέχρι την κύρια δικάσιμο, το ποσό μόλις των 40 ευρώ μηνιαίως!

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΡΙΑ !!!

Μηδενικές καταβολές μέχρι το έτος 2020 (μέχρι δηλαδή την κύρια δικάσιμο)όρισε ο κ. Ειρηνοδίκης Αθηνών για άνεργη δανειολήπτρια (αρ.αιτ. 2901/2014), της οποίας ο σύζυγος είναι επίσης άνεργος! Η δανειολήπτρια με τον σύζυγο της, μάλιστα, έχουν δύο ανήλικα τέκνα, ήτοι απαρτίζουν τετραμελή οικογένεια, η επιβίωση της οποίας πλέον εξασφαλίζεται από τις οικονομικές συνεισφορές των γονέων τους. Ο κ. Ειρηνοδίκης ορθώς έκρινε ότι η εν λόγω κατάσταση, δεδομένων των συνθηκών στον εργασιακό τομέα και δεδομένου ότι μιλάμε για δύο ανθρώπους άνω των 40 ετών χωρίς κάποια ιδιαίτερη κατάρτιση, δεν αναμένεται να μεταβληθεί άμεσα και ως εκ τούτου με προσωρινή διαταγή απαγόρευσε κάθε ενέργεια σε βάρος της κύριας κατοικίας της δανειολήπτριας και της οικογενείας αυτής μέχρι το 2020(!) χωρίς καμία υποχρέωση καταβολής δόσεων μέχρι τότε

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ(!) ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΡΩΤΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 759/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ! 

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2018 ΓΙΑ ΟΔΗΓΟ ΤΑΞΙ ΜΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 100.000 ΕΥΡΩ!

Δυνάμει της υπ' αρ. 918/2014 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Περιστερίου ορίστηκαν μηδενικές καταβολές για υπερχρεωμένο οδηγό ταξί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018, ο οποίος συντηρεί 4μελή οικογένεια με ένα πενιχρό εισόδημα! Συγκεκριμένα, η κα Ειρηνοδίκης Περιστερίου απαγόρευσε κάθε μέτρο σε βάρος της περιουσίας του δανειολήπτη, δίχ