Νόμος Κατσέλη


Λίγα λόγια για το Νόμο Κατσέλη...

Είναι γεγονός ότι η πανθομολογούμενη και πρωτοφανής οικονομική κρίση που επικρατεί στη χώρα μας έχει επιφέρει ισχυρό πλήγμα στην πλειονότητα του κόσμου. Ειδικότερα, το ποσοστό της ανεργίας αυξάνεται συνεχώς με ρυθμούς «γεωμετρικής προόδου» ( Ιούνιος 2008 – 7,3% / Ιούνιος 2013 – 27,9%! www.statistics.gr ), ενώ οι θεσμοθετημένες, άνευ προηγουμένου, μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις έχουν «γονατίσει» στην κυριολεξία μισθωτούς και συνταξιούχους αντίστοιχα!

Προ της ελεύσεως της οικονομικής κρίσης στη χώρα αλλά και στην αρχή αυτής (καθότι κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει την εξέλιξη της) πολύ μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας κατέφυγε στον τραπεζικό δανεισμό και στη λήψη πιστωτικών προϊόντων, τα οποία οι τράπεζες χορηγούσαν αφειδώς, προς κάλυψη στεγαστικών, καταναλωτικών ή άλλων αναγκών του. Αναμφίβολα, όμως, όλοι προέβησαν στις εν λόγω κινήσεις βασιζόμενοι στα τότε εισοδήματα τους ή ακόμα και στην προσδοκία βελτίωσης αυτών (των εισοδημάτων ) μέσω της ευρέσεως κάποιας εργασίας με μεγαλύτερες αποδοχές. Δυστυχώς, όμως, την παρούσα χρονική στιγμή το δικαιοπρακτικό αυτό θεμέλιο ή αλλιώς η βάση, όπως συνηθίζουμε να λέμε στην καθομιλουμένη, πάνω στην οποία στηρίχτηκαν, προκειμένου να αναλάβουν τις ανωτέρω υποχρεώσεις, έχει μεταβληθεί άρδην σε κάθε περίπτωση! Συγκεκριμένα, η συντριπτική πλειοψηφία των δανειοληπτών, όπως προαναφέρθηκε, υπέστησαν μεγάλες μειώσεις στις μηνιαίες αποδοχές τους, ενώ πλείονες εξ αυτών βρέθηκαν χωρίς δουλειά, με την προοπτική ευρέσεως νέας φυσικά να έχει καταστεί πλέον ιδιαίτερα δύσκολη με την ανεργία στα ύψη.

Τα γεγονότα αυτά, επομένως, έχουν οδηγήσει σ’ ένα οικονομικό αδιέξοδο τους δανειολήπτες, καθώς πλέον πορευόμενοι με διαφορετικά οικονομικά δεδομένα αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους προς τα πιστωτικά ιδρύματα (Τράπεζες).

Αυτό ακριβώς το σοβαρότατο πρόβλημα ήρθε να λύσει ο Ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη), μέσω του οποίου οι οφειλέτες δύνανται να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, με απώτερο σκοπό το «κούρεμα» αυτών ή ακόμη και την διαγραφή τους(!) αλλά και την προστασία φυσικά της προσωπικής τους περιουσίας.

Ζαννής Ι. Σιδέρης

Δικηγόρος Αθηνών