Απόρριψη από το Νόμο Κατσέλη; Έφεση!


Σύνηθες είναι το φαινόμενο των απορριπτικών αποφάσεων στα πλαίσια του Νόμου Κατσέλη. Ως συνηθέστερες αιτίες απόρριψης έχουν αναδειχθεί πρωτίστως ο καταλογισμός δόλου στον δανειολήπτη και δευτερευόντως η ύπαρξη εμπορικής ιδιότητας στο πρόσωπο του, καθώς χιλιάδες ιδιοκτήτες μικροεπιχειρήσεων έχουν σπεύσει να υπαχθούν στις διατάξεις του Νόμου Κατσέλη. Σαφώς, βέβαια, υπάρχουν και έτερες αιτίες απόρριψης!

Υπάρχει λύση! Άπαντες οι δανειολήπτες, η αίτηση των οποίων απορρίφθηκε, δύνανται να ασκήσουν έφεση, η οποία αποτελεί μία δεύτερη ευκαιρία! Η κίνηση αυτή μπορεί να έχει πολλές πιθανότητες επιτυχίας, οι οποίες, φυσικά, καθορίζονται ανάλογα με την κάθε υπόθεση. Ειδικότερα, είναι πολλές οι περιπτώσεις που και τα ίδια τα Ειρηνοδικεία έχουν εκτιμήσει εσφαλμένα μία υπόθεση, όπως είναι και πολλές οι φορές που δεν ακολουθήθηκε η «ενδεδειγμένη οδός» στην υπόθεση από την πλευρά του δανειολήπτη.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ζευγαριού δανειοληπτών, οι οποίοι είδαν σε πρώτο βαθμό να απορρίπτεται η υπαγωγή των οφειλών τους προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία στο Νόμο Κατσέλη και παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των Δικαστών κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, προχώρησαν στην άσκηση εφέσεως και ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΑΝ, επιτυγχάνοντας μάλιστα "κούρεμα" των οφειλών τους 77,69% (απόφαση 15482/2020 Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών).

Μη διστάσετε να κλείσετε ραντεβού με το γραφείο μας, όπου ο κ. Σιδέρης θα σας αναλύσει πλήρως και κατανοητώς τους λόγους απόρριψης της αιτήσεως σας καθώς και τις πιθανότητες ευδοκίμησης μίας τυχόν εφέσεως!


Επικοινωνία στο 2130 309858


Ζαννής Ι. Σιδέρης - Δικηγόρος Παρ' Εφέταις | Προστασία Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων | Ένταξη στο Νόμο Κατσέλη | Ρύθμιση & Κούρεμα Χρεών, Δανείων, Πιστωτικών Καρτών, Επιχειρηματικών Δανείων, Οφειλών προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΤΑ
Ζαννής Ι. Σιδέρης - Δικηγόρος Παρ' Εφέταις | Προστασία Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων | Ένταξη στο Νόμο Κατσέλη | Ρύθμιση & Κούρεμα Χρεών, Δανείων, Πιστωτικών Καρτών, Επιχειρηματικών Δανείων, Οφειλών προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΤΑ
Ζαννής Ι. Σιδέρης - Δικηγόρος Παρ' Εφέταις | Προστασία Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων | Ένταξη στο Νόμο Κατσέλη | Ρύθμιση & Κούρεμα Χρεών, Δανείων, Πιστωτικών Καρτών, Επιχειρηματικών Δανείων, Οφειλών προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΤΑ
Ζαννής Ι. Σιδέρης - Δικηγόρος | Προστασία Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων, Νόμος Κατσέλη, Πτωχευτικός Νόμος, Προστασία από Κατασχέσεις και Πλειστηριασμούς, Ρύθμιση & Κούρεμα Χρεών, Δανείων, Πιστωτικών Καρτών, Επιχειρηματικών Δανείων, Οφειλών προς Δημόσιο
Ζαννής Ι. Σιδέρης - Δικηγόρος | Προστασία Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων, Νόμος Κατσέλη, Πτωχευτικός Νόμος, Προστασία από Κατασχέσεις και Πλειστηριασμούς, Ρύθμιση & Κούρεμα Χρεών, Δανείων, Πιστωτικών Καρτών, Επιχειρηματικών Δανείων, Οφειλών προς Δημόσιο
Ζαννής Ι. Σιδέρης - Δικηγόρος | Προστασία Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων | Ένταξη στο Νόμο Κατσέλη | Ρύθμιση & Κούρεμα Χρεών, Δανείων, Πιστωτικών Καρτών, Επιχειρηματικών Δανείων, Οφειλών προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΤΑ
Ζαννής Ι. Σιδέρης - Δικηγόρος Παρ' Εφέταις | Προστασία Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων | Ένταξη στο Νόμο Κατσέλη | Ρύθμιση & Κούρεμα Χρεών, Δανείων, Πιστωτικών Καρτών, Επιχειρηματικών Δανείων, Οφειλών προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΤΑ