Λύση στο Πρόβλημα με τους Τόκους στις αποφάσεις του Ν. Κατσέλη


Παρατηρείται ότι έχει ανακύψει πολύ σοβαρό θέμα με τους τόκους στις αποφάσεις του Νόμου Κατσέλη όσον αφορά τις ρυθμίσεις για τη διάσωση της κύριας κατοικίας. Ειδικότερα, οι τράπεζες και πλέον τα funds εκμεταλλεύονται το αόριστο «εντόκως», που αναγράφουν οι περισσότερες αποφάσεις και υπολογίζουν τον τόκο επί του συνολικού ποσού της ρύθμισης και όχι επί του ποσού της δόσης, με αποτέλεσμα την «εκτόξευση» του τελευταίου (ποσού της δόσης), ακόμα και σε υπερδιπλάσιο ύψος! Φυσικά, η «ερμηνεία» αυτή δεν συνάδει ούτε με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη αλλά ούτε και με τη βούληση του εκάστοτε Ειρηνοδίκη, ο οποίος ορίζει μία δόση ως «ταβάνι» (έχοντας λάβει υπ’ όψιν του και τις οικονιμικές δυνατότητες του αιτούντος - οφειλέτη) και όχι με σκοπό αυτή να διπλασιαστεί!

Το ζήτημα αυτό έχει αρχίσει να «λύνεται» από τα Δικαστήρια, όπου όλο και περισσότερο κόσμος προσφεύγει με αιτήσεις ερμηνείας (για τον ορθό υπολογισμό των τόκων επί της δόσης και όχι επί του συνολικού ποσού της ρύθμισης), οι οποίες στην πλειοψηφία τους γίνονται δεκτές!


Επικοινωνία στο  2130 309858