Προϋποθέσεις Υπαγωγής


Ο Οφειλέτης


1) Να είναι φυσικό πρόσωπο, δηλαδή να μην είναι έμπορος. Βέβαια, οι μικρέμποροι που εκ του Νόμου δεν αποκτούν την εμπορική ιδιότητα εξαιρούνται και μπορούν να υπαχθούν κανονικά (Για το ζήτημα αυτό γίνεται εκτενώς λόγος στο κεφάλαιο «Συχνά Ερωτήματα»).

2) Να βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής, έχοντας έστω και μία ληξιπρόθεσμη οφειλή. Πχ. Μία δόση δανείου θεωρείται ληξιπρόθεσμη, εφόσον παρήλθε ο χρόνος της αποπληρωμής της, όπως αυτός καθορίζεται είτε από την δανειακή σύμβαση (ως συνήθως) είτε εκ του Νόμου. Τουτέστιν, οφειλέτης που έχει επί παραδείγματι πέντε οφειλές προς μία ή περισσότερες Τράπεζες, εάν έστω και η μία εξ αυτών έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη και η γενικότερη οικονομική του κατάσταση φανερώνει αδυναμία πληρωμής, ο εν λόγω οφειλέτης μπορεί να καταθέσει κανονικά αίτηση προς υπαγωγή στο Νόμο Κατσέλη.

3) Όλες οι οφειλές του να έχουν αναληφθεί άνω του ενός έτους πριν από την κατάθεση της αιτήσεως για υπαγωγή στο Νόμο και παράλληλα αυτές να μην αποτελούν προϊόν αδικοπραξίας, διοικητικών προστίμων, χρηματικών ποινών, φόρων και τελών προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, τελών προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και εισφορών προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης καθώς και δανείων από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

4) Φυσικά, οι ανωτέρω προϋποθέσεις είναι οι γενικές που ορίζει ο νόμος και υπάρχουν και άλλες ειδικότερες προϋποθέσεις, που πρέπει να τηρεί ο εκάστοτε δανειολήπτης.


Επικοινωνία στο 2130 309858


Ζαννής Ι. Σιδέρης - Δικηγόρος Παρ' Εφέταις | Προστασία Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων | Ένταξη στο Νόμο Κατσέλη | Ρύθμιση & Κούρεμα Χρεών, Δανείων, Πιστωτικών Καρτών, Επιχειρηματικών Δανείων, Οφειλών προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΤΑ
Ζαννής Ι. Σιδέρης - Δικηγόρος Παρ' Εφέταις | Προστασία Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων | Ένταξη στο Νόμο Κατσέλη | Ρύθμιση & Κούρεμα Χρεών, Δανείων, Πιστωτικών Καρτών, Επιχειρηματικών Δανείων, Οφειλών προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΤΑ
Ζαννής Ι. Σιδέρης - Δικηγόρος Παρ' Εφέταις | Προστασία Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων | Ένταξη στο Νόμο Κατσέλη | Ρύθμιση & Κούρεμα Χρεών, Δανείων, Πιστωτικών Καρτών, Επιχειρηματικών Δανείων, Οφειλών προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΤΑ
Ζαννής Ι. Σιδέρης - Δικηγόρος Παρ' Εφέταις | Προστασία Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων | Ένταξη στο Νόμο Κατσέλη | Ρύθμιση & Κούρεμα Χρεών, Δανείων, Πιστωτικών Καρτών, Επιχειρηματικών Δανείων, Οφειλών προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΤΑ
Ζαννής Ι. Σιδέρης - Δικηγόρος Παρ' Εφέταις | Προστασία Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων | Ένταξη στο Νόμο Κατσέλη | Ρύθμιση & Κούρεμα Χρεών, Δανείων, Πιστωτικών Καρτών, Επιχειρηματικών Δανείων, Οφειλών προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΤΑ
Ζαννής Ι. Σιδέρης - Δικηγόρος Παρ' Εφέταις | Προστασία Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων | Ένταξη στο Νόμο Κατσέλη | Ρύθμιση & Κούρεμα Χρεών, Δανείων, Πιστωτικών Καρτών, Επιχειρηματικών Δανείων, Οφειλών προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΤΑ
Ζαννής Ι. Σιδέρης - Δικηγόρος | Προστασία Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων | Ένταξη στο Νόμο Κατσέλη | Ρύθμιση & Κούρεμα Χρεών, Δανείων, Πιστωτικών Καρτών, Επιχειρηματικών Δανείων, Οφειλών προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΤΑ
Ζαννής Ι. Σιδέρης - Δικηγόρος Παρ' Εφέταις | Προστασία Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων | Ένταξη στο Νόμο Κατσέλη | Ρύθμιση & Κούρεμα Χρεών, Δανείων, Πιστωτικών Καρτών, Επιχειρηματικών Δανείων, Οφειλών προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΤΑ