Οφειλές Δημοσίου


Δεδομένου ότι ως γνωστόν μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας είναι εκτεθειμένο (πέραν των τραπεζών) στο Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία (νυν ΕΦΚΑ), όπου σημειωτέον δεν υπάρχει η ίδια ευελιξία ρυθμίσεων (σε σχέση με τις τράπεζες), οι Φορείς αυτοί κινούνται ολοένα και "επιθετικότερα" με πληθώρα κατασχετηρίων και προγραμμάτων πλειστηριασμού! Στα πλαίσια, λοιπόν, αυτά αναλαμβάνουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση κατασχέσεων και πλειστηριασμών σε βάρος σας ενώπιον παντός Διοικητικού Δικαστηρίου της χώρας!


ΠΡΟΣΟΧΗ! Προτού φθάσουμε στο στάδιο της κατασχέσεως και εν συνεχεία του πλειστηριασμού, προηγείται το στάδιο της ταμειακής βεβαίωσης της εκάστοτε οφειλής. Είναι σώφρον, λοιπόν, η νομική αντιμετώπιση της υπόθεσης μας να λαμβάνει χώρα ήδη από το στάδιο αυτό, όπου με ακύρωση της ταμειακής βεβαίωσης, σταματάμε αυτομάτως την όποια περαιτέρω διαδικασία σε βάρος μας. 

Πότε αντιλαμβανόμαστε ότι η οφειλή μας έχει βεβαιωθεί ταμειακά; Όταν λαμβάνουμε την ατομική ειδοποίηση χρεών.


Επικοινωνία στο  2130 309858