Υπηρεσίες


  • Όλη τη διαδικασία υπαγωγής σας στο Νόμο Κατσέλη και στον Πτωχευτικό Νόμο.

  • Κάθε εξωδικαστική ενέργεια για λογαριασμό σας απέναντι στην Τράπεζα, η οποία θα αποσκοπεί είτε στην προστασία σας είτε στην επίτευξη κάποιου συμβιβασμού, όπως φυσικά και την εν γένει εκπροσώπηση σας απέναντι σ’ αυτήν συμπεριλαμβανομένης και της τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Τράπεζα. Αυτό αφορά άμεσα όσους είτε αδυνατούν είτε δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο Νόμο Κατσέλη και ως εκ τούτου πρέπει να αναζητήσουν κάποια εξωδικαστική λύση!

  • Αποτελεσματική αναστολή ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ!

  • Ανακοπή/Αναστολή Διαταγών Πληρωμής και Κατασχέσεων

  • Αντιμετώπιση Εισπρακτικών Εταιρειών

  • Αγωγές για Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο

  • Ρυθμίσεις Επιχειρηματικών Δανείων

  • Κήρυξη σε Πτώχευση

Κάθε υπόθεση αντιμετωπίζεται ξεχωριστά και με την δέουσα προσοχή, ενώ μοναδική προτεραιότητα αποτελεί όχι το πρόσκαιρο κέρδος ("αρπαχτή") σε βάρος του ήδη επιβαρυμένου οικονομικά πελάτη – οφειλέτη αλλά η καλύτερη δυνατή διεκπεραίωση της υποθέσεως του!


Επικοινωνία στο 2130 309858


Ζαννής Ι. Σιδέρης - Δικηγόρος Παρ' Εφέταις | Προστασία Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων | Ένταξη στο Νόμο Κατσέλη | Ρύθμιση & Κούρεμα Χρεών, Δανείων, Πιστωτικών Καρτών, Επιχειρηματικών Δανείων, Οφειλών προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΤΑ
Ζαννής Ι. Σιδέρης - Δικηγόρος Παρ' Εφέταις | Προστασία Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων | Ένταξη στο Νόμο Κατσέλη | Ρύθμιση & Κούρεμα Χρεών, Δανείων, Πιστωτικών Καρτών, Επιχειρηματικών Δανείων, Οφειλών προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΤΑ
Ζαννής Ι. Σιδέρης - Δικηγόρος Παρ' Εφέταις | Προστασία Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων | Ένταξη στο Νόμο Κατσέλη | Ρύθμιση & Κούρεμα Χρεών, Δανείων, Πιστωτικών Καρτών, Επιχειρηματικών Δανείων, Οφειλών προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΤΑ
Ζαννής Ι. Σιδέρης - Δικηγόρος | Προστασία Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων, Νόμος Κατσέλη, Πτωχευτικός Νόμος, Προστασία από Κατασχέσεις και Πλειστηριασμούς, Ρύθμιση & Κούρεμα Χρεών, Δανείων, Πιστωτικών Καρτών, Επιχειρηματικών Δανείων, Οφειλών προς Δημόσιο
Ζαννής Ι. Σιδέρης - Δικηγόρος | Προστασία Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων, Νόμος Κατσέλη, Πτωχευτικός Νόμος, Προστασία από Κατασχέσεις και Πλειστηριασμούς, Ρύθμιση & Κούρεμα Χρεών, Δανείων, Πιστωτικών Καρτών, Επιχειρηματικών Δανείων, Οφειλών προς Δημόσιο
Ζαννής Ι. Σιδέρης - Δικηγόρος | Προστασία Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων | Ένταξη στο Νόμο Κατσέλη | Ρύθμιση & Κούρεμα Χρεών, Δανείων, Πιστωτικών Καρτών, Επιχειρηματικών Δανείων, Οφειλών προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΤΑ
Ζαννής Ι. Σιδέρης - Δικηγόρος Παρ' Εφέταις | Προστασία Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων | Ένταξη στο Νόμο Κατσέλη | Ρύθμιση & Κούρεμα Χρεών, Δανείων, Πιστωτικών Καρτών, Επιχειρηματικών Δανείων, Οφειλών προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΤΑ