Οδηγός Αντιμετώπισης Εισπρακτικών Εταιρείων


Είναι γεγονός πως ένα από τα μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζει η συντριπτική πλειοψηφία του συνόλου των δανειοληπτών ακούει στο όνομα ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. Είναι γνωστές, άλλωστε, οι τακτικές που ακολουθούν οι εν λόγω εταιρείες, με τα συνεχή τηλεφωνήματα και τη συνεχή πίεση εν γένει, η οποία πολλές φορές ξεπερνά τα όρια του επιτρεπτού. Η δραστηριότητα, όμως, των εισπρακτικών εταιρειών δεν είναι ανεξέλεγκτη! Αντιθέτως, διέπεται από το Νόμο 3758/2009, ο οποίος ορίζει ρητά όλες τις υποχρεώσεις των συγκεκριμένων εταιρειών καθώς και το πλαίσιο της δραστηριότητας τους.  Αφορμώμενος, λοιπόν, από ένα περιστατικό πελάτη μου και γνωρίζοντας καλά την δικαιολογημένη άγνοια που έχει ο μέσος πολίτης περί των θεμάτων αυτών, αποφάσισα να συντάξω έναν σύντομο και απλό οδηγό αντιμετώπισης εισπρακτικών εταιρειών ή αλλιώς έναν οδηγό ενημέρωσης των δανειοληπτών περί των δικαιωμάτων τους απέναντι στις εισπρακτικές εταιρίες, ο οποίος συνοψίζεται στα κάτωθι 10 σημεία:

      1. Σε κάθε επικοινωνία σας με την εισπρακτική εταιρεία πρέπει να είναι εμφανής ο αριθμός τηλεώνου της καθώς και να σας γνωστοποιούνται πλήρως τα στοιχεία του καλούντος υπαλλήλου (ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί εάν αυτός ενεργούσε υπό ιδιότητα την οποία δεν είχε πχ. ως δικηγόρος) αλλά και της εν λόγω Εταιρείας.

      2. Η συχνότητα των τηλεφωνημάτων δεν μπορεί να είναι πάνω από μία ανά δύο ημέρες και φυσικά πρέπει να λαμβάνει χώρα ΠΑΝΤΑ εντός εργασίμων ωρών.

      3. ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΤΑΙ η άσκηση ψυχολογικής πίεσης περί διακινδύνευσης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ( θα σας πάρουμε το σπίτι κτλ) ή επίδειξη προσβλητικής συμπεριφοράς.

      4. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η επικοινωνία με άλλα πρόσωπα πλην ημών, όπως συγγενείς ή συναδέλφους σας, εκτός εάν έχετε ορίσει εσείς η επικοινωνία να γίνεται με κάποιο τρίτο πρόσωπο.

      5. Οι κλήσεις επιτρέπεται να ηχογραφούνται εκ της ιδίας της Εταιρείας, εφόσον αυτή προβαίνει στο πλαίσιο ανάθεσης από τους δανειστές, σε ρύθμιση ή διακανονισμό οφειλής, και είναι ευνόητο ότι πρέπει να το απαιτείτε, διότι αυτό είναι για δική σας προστασία, καθότι σας παρέχεται η δυνατότητα να αποδείξετε το αληθές των ισχυρισμών σας σε περίπτωση που κάποιος υπάλληλος της εταιρείας συμπεριφερθεί άπρεπα και παράνομα.

      6. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η δυσφήμηση σας ως κακοπληρωτή στον οικείο και επαγγελματικό σας κύκλο, δεδομένης και της Προστασίας Απορρήτου που δεσμεύει τις εν λόγω Εταιρείες ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα.

      7. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ στις Εισπρακτικές Εταιρείες να έχουν πρόσβαση σε αρχεία οικονομικής συμπεριφοράς, όπως ο ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ.

      8.  ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ στις Εισπρακτικές Εταιρείες να προβαίνουν σε ενέργειες, οι οποίες ασκούνται αποκλειστικά από Δικηγόρους, όπως έρευνα στο υποθηκοφυλακείο και κοινοποίηση δικαστικών και εξωδίκων πράξεων.

      9.  Σε περίπτωση δε που έχετε ήδη καταθέσει αίτηση περί υπαγωγής στο Νόμο Κατσέλη ενώπιον του αρμοδίου Ειρηνοδικείου, το ζήτημα σας έχει πάρει ήδη την δικαστική οδό και ως εκ τούτου οι Εισπρακτικές Εταιρείες θα πρέπει να πάψουν να σας καλούν!

     10. Σε ενδεχόμενη παράβαση των ανωτέρω από την Εισπρακτική Εταιρεία, η οποία σας καλεί, να απευθύνεστε ΑΜΕΣΑ στον Δικηγόρο σας ή στους αρμόδιους φορείς (Συνήγορος του Πολίτη, Γενική Γραμματεία Καταναλωτή κτλ). Σε περίπτωση παράβασης των οριζομένων του Ν. 3857/2009 (στον οποίο βασίζεται ο παρών οδηγός μου) επιβάλλεται σε βάρος των Εταιρειών «και των δανειστών» πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο προστίμου διπλασιάζεται και ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να διατάξει και την προσωρινή διαγραφή της Εταιρείας από το Μητρώο για χρονικό διάστημα από ένα (1) έως έξι (6) μήνες και, σε περίπτωση περαιτέρω υποτροπής, μπορεί να διατάξει την οριστική διαγραφή της Εταιρείας.